Kako naoko nepovezane stvari mogu utjecati na vaš život i zdravlje? Uz muziku manje boli, a saobraćajna buka diže pritisak!

Slušanje muzike samo sat vremena dnevno može znatno smanjiti neugodnosti kod bolesnika s hroničnim bolom u leđima ili zglobovima, tvrde u njemačkoj Ligi za smanjivanje bola. Naime, pacijenti koji su slušali muziku potvrdili su da im se nivo boli smanjio najmanje 20 posto u prosjeku, a pri tome nije bilo važno jesu li slušali omiljeniju muziku ili onu za opuštanje prema izboru naučnika.

Pacijenti koji u vrijeme ovog istraživanja nisu slušali muziku, nisu osjetili promjene u jačini bola. Ove rezultate potvrđuje jedno ranije istraživanje u kojem su ljudi s hroničnim bolovima svakodnevno sat vremena slušali muziku, a nakon toga imali su za petinu slabiji osjećaj bola, te za četvrtinu manje izgleda za pojavu depresije.