Kako meditacija pomaže da pravimo manje grešaka u životu

Istraživanje objavljeno u časopisu “Brain Sciences” testiralo je koliko meditacija koja se fokusira na svijest o osjećajima, mislima i dojmovima mijenja moždanu aktivnost tako da pojačava prepoznavanje grešaka.

“Interesovanje ljudi za meditaciju svjesnosti nadmašuje ono što nauka može dokazati u pogledu efekata i koristi”, rekao je Jeff Lin, jedan od autora studije. “Nevjerovatno je vidjeti kako samo jedna sesija vođene meditacije može donijeti promjene u aktivnosti mozga kod onih koji inače ne meditiraju”.

Studija ukazuje da različiti oblici meditacije mogu imati različite neurokognitivne učinke, a Lin je objasnio kako postoji malo istraživanja o tome koliko meditacija otvorenog promatranja utječe na prepoznavanje grešaka.

“Neki oblici meditacije vas fokusiraju na jedno, najčešće vaš dah, ali meditacija otvorenog promatranja je malo drugačija”, objašnjava Lin. “Imate prilagodbu prema unutra i obraćate pažnju na sve što se dešava u vašem tijelu i umu. Cilj je mirno sjediti i pažljivo paziti gdje vam um putuje bez previše zaustavljanja u krajoliku”.

Liu i kolege regrutovali su više od 200 ljudi da bi testirali kako meditacija otvorenog promatranja utječe na naše otkrivanje i reagovanje na greške.

Učesnici testiranja nikad ranije nisu meditirali, a izveli su 20-minutnu vježbu meditacije otvorenog promatranja dok su im istraživači mjerili aktivnost mozga elektroencefalografijom (EEG).

Oko pola sekunde nakon greške javlja se neuronski signal koji se zove pozitivnost greške, a povezan je sa svjesnim prepoznavanjem greške. Otkriveno je da se jačina tog signala povećava kod meditatora.

Iako nije odmah došlo do poboljšanja u ovoj oblasti, studija je otkrila obećavajuće rezultate i veliki potencijal stalne meditacije.

“Ovi nalazi snažno demonstriraju šta samo 20 minuta meditacije može poboljšati sposobnost mozga da otkrije greške”, rekao je koautor studije Jason Moser.