Kako da vas voli doživotno? Ovo je čarobna i uspješna “magija”!

Svi mi sanjamo o princu ili princezi koji će nas voljeti do groba. Prinčeva je danas sve manje, a veze – nikad kraće, površnije i lakomislenije.
U želji da zadrže partnera, i žene i muškarci očito griješe i samo ga odbijaju.
Psiholozi smatraju da svaka osoba može učiniti da je druga strana zavoli i, pri tome, voli iz dana u dan sve više, jedino ukoliko slijedi ova 4 zlatna principa:
1. Ne trči za njim/njom, ne proganjaj ga/je, ne „smaraj“
2. Prema partner uvijek treba biti iskren, spontan i prirodan
3. Slušaj šta partner priča i „smanji svoj doživljaj“. Ovo naročito važi za žene, jer je poznato da od žena je najčešće nemoguće doći do riječi…
4. Svaka osoba treba da voli sebe – bude puna i samopuzdanja i samopoštovanja. Kada to ostvari, imat će ljubavi i poštovanja I za partnera.