Kako da se oslobodite loše porodične karme: Prestanite otplaćivati tuđe karmičke dugove

Pravila karme kaže da će se svaki dug prije ili kasnije naplatiti, jer u svemiru postoji savršeno knjigovodstvo. Možete preoblikovati svoju otplatu karmičkog duga u prijatnjiji doživljaj. Iako ne postoji univerzalno objašnjenje za ovu pojavu, najvjerovatnije je riječ o porodičnoj karmi koja je blokirana određenim zaostalim ili neriješenim problemom iz prošlosti

Sve što nam se događa u životu, bilo dobro ili loše se svodi na četiri osnovna nivoa emocija: strah, ljutnju, tugu i radost.

Ukoliko imate utisak da vam se tokom zadnjih godina dešavaju isključivo loše stvari, to može biti pokazatelj da ste pod utjecajem loše porodične karme. Da ovo stanje nije nepopravljivo dokaz su spiritualističke  seanse tokom kojih se analizira porodična prošlost i razotkriva korijen različitih problema i energetskih blokada.

Na ovim seansama može da se otkrije uzrok problema, ali i da se nađe rješenje.

Karmički čvor

Pravila karme kaže da će se svaki dug prije ili kasnije naplatiti, jer u svemiru postoji savršeno knjigovodstvo. Možete preoblikovati svoju otplatu karmičkog duga u prijatnjiji doživljaj. Iako ne postoji univerzalno objašnjenje za ovu pojavu, najvjerovatnije je riječ o porodičnoj karmi koja je blokirana određenim zaostalim ili neriješenim problemom iz prošlosti.

U svom djelu „Porodične veze“, govori njemački autor i ezoteričar Bert Helindžer govori upravo o ovoj temi. Ovaj pisac ističe da se određene porodične traume (kao npr. porodični članovi o kojima se nerado govori ili ono koje većina ne priznaje ili ih se odriče) mogu prenositi iz generacije u generaciju postajući na taj način neka vrsta čvora koji ih neraskidivo vezuje.

Te porodične „tačke spoticanja“ stvaraju negativnu energiju koja generacijama ostaje prisutna u krugu porodice i direktno utiče na život svih članova. Ipak, ona se može preokrenuti određenim terapeutskim metodama tokom kojih pacijenti uviđaju suštinu svog problema i odlučuju se za nove životne stilove.

Suočavanje sa prošlošću

Osim toga što ih vezuje krvno srodstvo, članovi porodice dijele i zajedničku prošlost, sadašnjost i budućnost. Helindžer u svojoj knjizi navodi da se u porodičnoj terapiji od pacijenta očekuje da predstavi  sve relevantne činjenice iz svog života koje mogu pomoći da se razumije korijen problema.

Sesije grupne terapije najčešće se odvijaju u formi radionica. Njima prisustvuje pacijent i nekoliko osoba koje simbolički predstavljaju članove porodice, a od svih učesnika terapije se očekuje duboko poistovjećivanje sa osobom koju predstavljaju. Tokom radionice, terapeut postavlja različita pitanja da bi se problemi sagledali i iz šireg ugla.

Cilj jeste da se otkrije energetska blokada i ponovo uspostavi porodična harmonija i balans. Tokom sesije, svi učesnici mogu osjetiti snažne nalete energije, intenzivne emocije i steći dublji uvid u prošlost. Iskustvo pokazuje da su radionice ovog tipa veoma efikasne, i dokaz su veoma jake povezanosti porodičnih zajednica.

Oprostite svakom ko vam nanosi patnju

Nakon što se oslobodite loše porodične karme, potrebno je poduzeti određene korake kako biste bili sigurni da upravo vi nećete biti uzrok nesreće budućim generacijama svoje porodice.

Ukoliko primjetite da vaše ponašanje negativno djeluje na okolinu, postoje određeni koraci koje možete preduzeti kako biste svoju energiju usmjerili na pozitivan put. Nek vam vodilja bude jedan od najvažnijih karmičkih zakona glasi „Čini dobro čak i kada se to od tebe ne očekuje“. Čuvajte sebe i svoje bližnje i izbjegavajte rizične situacije, i što je najvažnije oprostite svima koji su vam nekada nanijeli zlo ili nepravdu.

Ova vrlina ćete lako usvojiti kada priznate svoju moć duhovne transformacije. Oprostiti znači odvojiti svoje duhovno biće od ljutnje, ogorčenosti i frustracije koju držite u sebi. Loša karma se hrani prezirom i takva energija će oko vas privući druge ljude koji će vam dati još više razloga za negativne emocije. Često se pitamo zašto smo zapeli u krugu negativnosti ne shvatajući da nas je u tu situaciju dovelo upravo naše ponašanje.

Karma je jedinstvena sila za svakoga od nas – svaka osoba se bori sa vlastitim karmičkim bitkama. Što prije otkrijemo izvore naše neriješene karme i poduzmemo korake da je riješimo, to ćemo ranije doživjeti i osjetiti čudo duhovnog oslobođenja koje će nam otvoriti put ka pravoj suštini naših života.