Kako da sami sebi gatate dok ste na plaži

Metod proricanja pomoću kamenčića ili pesomatiju popularizovali su Arapi. Vjeruje se da je ovaj način proricanja nastao u drevnom gradu Uruu, u današnjem Iraku.
Proricanje iz oblutaka jedinstven je i jednostavan način gatanja prilagođen pitanjima koja iziskuju odgovor “da” ili “ne”. U ovoj se metodi koriste tri oblutka: jedan za potvrdan odgovor, drugi za negativan odgovor i orijentacijski kamen, koji služi kao pokazatelj odgovora.
Obluci se bacaju na zemlju, a onaj koji padne najbliže orijentacijskom kamenu otkriva odgovor. Jedini nedostatak ovog načina gatanja je što daje samo odgovore “da” ili “ne”, a to ograničava sadržaj pitanja. Nakon prvog bacanja možete postaviti novo pitanje radi razjašnjavanja odgovora..
Postupak proricanja
Zamislite da želite da saznate da li imate šanse da osvojite simpatiju sa plaže. Izaberite podlogu za gatanje. To može biti pijesak na plaži, betonska površina ili veći sto. Položite orijentacijski kamen na tlo i držite u zatvorenoj ruci oblutke za “da” i “ne”. Zatvorite oči, dišite polako i duboko i ne mislite ni na šta drugo, osim na pitanje. Ako oblucima sugerišete odgovor, narušićete njihove energije kao i proricanje. Ako želite da vam obluci pomognu, budite spremni da prihvatite bilo koji od dva moguća odgovora.
Protresite oblutke u zatvorenoj ruci i bacite ih na tlo. Pogledajte koji je oblutak pao bliže orijentacijskom kamenu. Što je oblutak bliži orijentacijskom kamenu, to je odgovor snažniji i naglašeniji. Ako želite da pitate još nešto na istu temu, novo pitanje oblikujte na temelju saznanja koje ste dobili prvim bacanjem. Sad se skoncentrišite na to pitanje i ponovite postupak.
Ako su obluci jednako udaljeni od orijentacijskog kamena, tada je odgovor nejasan pa bacanje treba ponoviti. Možda ste postavili dvosmisleno pitanje, ili se niste dobro skoncentrisali na njega. Postupak možete ponoviti, ali nemojte to pokušavati više od 5 puta..
Postavljajte samo važna pitanja
Naziv pesomantija dolazi od grčkog “pessos” (obli kamenčić) i “manteia” (proročanstvo). Srodna ovoj tehnici je litomancija – gatanje s kamenjem raznog oblika, od grčkog ‘litos’ (kamen). Pri gatanju ne postavljajte trivijalna pitanja da ne biste uzalud trošili energiju oblutaka. Pitajte samo ono što vam je zaista važno.
Dodavanje četvrtog kamenčića
Kad osjetite da vam obluci daju istinite odgovore, možete dodati i četvrti, koji će predstavljati odgovor “možda”. Treba biti jednake veličine kao i oni za “da” i “ne”, ali različite boje. Ako uključite u gatanje oblutak za “možda”, bacate tri oblutka. Ako oblutak koji signalizira “možda” padne najbliže orijentacijskom kamenu, situacija je neizvjesna..