Kako da prepoznate mračnu stranu svoje duše?

Svaka duša ima svoju mračnu stranu, sjenku, a evo kako da je prepoznate i spriječite da negativno utiče na životne aktivnosti i odnose!


Svi volimo da mislimo o sebi da smo dobri. Poistovjećujemo se s osobinama kojima se ponosimo i zbog kojih nas drugi prihvataju, poštuju i vole. Ali, ima situacija u kojima se i sami iznenadimo svojim ponašanjem, mislima i osjećanjima. Pomislimo: “Odakle su izašli ti neočekivani ispadi bijesa, arogancije, sebičnosti, okrutnosti uzrokujući nered i probleme? Pa to nisam ja!” Ali osjećanja koje smatramo negativnim žive u nama. Odbacujemo ih i potiskujemo stvarajući tako svoju sijenku.

 

Kad gledamo Mjesec sa Zemlje, uvijek vidimo istu njegovu stranu. Ona druga strana, uvijek je skrivena našem pogledu, tamna je strana Mjeseca. Baš poput tamne strane Mjeseca, i mi u sebi nosimo skrivenu stranu svoje duše. Onu koju ne pokazujemo drugima, koju smo tako dobro sakrili da je ni sami ne prepoznajemo.

Carl Gustav Jung, znameniti psiholog, posebno je pomno istraživao tu skrivenu stranu, nazvavši je sjenkom. Sjenka je mračna strana duše, definisao je Jung, zato što se uglavnom sastoji od primitivnih, negativnih, društveno ili religijski obezvređenih ljudskih emocija i poriva poput sebičnosti, pohlepe, zavisti, seksualne požude, žudnje za moć ili bijesa.

Mračna je to strana duše i zato što ne možemo prihvatiti postojanje takvih osjećanja u sebi. Odbacujemo ih od sebe i potiskujemo. Naročito je teško imati razumijevanje i saosjećanje za sve ono što smatramo zlim, inferiornim i neprihvatljivim pa smo najčešće potpuno nesvjesni svoje sjenke.

Sjenku imamo svi, ona je stvarna. Zašto je ne možemo ostaviti na miru, poput tamne strane Mjeseca, da živi svojim vlastitim životom? Ono što nazivamo civilizovanim i svesnim odvaja nas od osnovnih instinkta, napisao je Jung, ali ti instinkti ne nestaju. I oni imaju svoju energiju i potrebu da se izraze, ali to mogu samo na neizravan način.

Da bismo zaista bili dobri, nije dovoljno samo da težimo ka svjetlosti ili se trudite stalno da budete pozitivni, ignorišući sve ostalo. Treba da zaronimo u sjenku da bismo osvijestili šta to pokušava da sakrije u sebi. Možemo biti istinski cjeloviti i dobri samo ako prihvatimo i svoje svjetlo i svoju tamu.

Osjenčena strana duše u sebi sadrži prirodne i vrlo vitalne, ali još nerazvijene potencijale. Ako je zapostavimo, može imati negativan uticaj na naš intimni, porodični i društveni život. Tema sjenke intrigirala je mnoge umjetnike, a kako može biti destruktivna opisao je Robert L. Stevenson u popularnom klasiku Neobičan slučaj doktora Jekylla i gospodina Hydea.