Kako čokolada pomaže u trudnoći

Svakodnevna konzumacija manjih količina čokolade u trudnoći ima pozitivan učinak na funkciju placente i krvotok fetusa.

Istraživači tvrde kako malo čokolade pomaže i budućim majkama jer reducira rizik za preeklampsiju, opasno naglo povišenje tlaka u trudnoći.

U studiji je konzumacija čokolade praćena kod 130 ispitanica koje su na početku promatranog perioda bile između 11. i 14. sedmice trudnoće.

Trudnice su zamoljene da svakodnevno tokom četeromjesečnog perioda jedu samo 30 grama čokolade.

Brojne ranije studije su povezale umjerenu konzumaciju čokolade s pozitivnim utjecajem na neke aspekte zdravlja kardiovaskularnog sistema.