Kada nekoga ogovarate, u vašem tijelu događaju se određene NEGATIVNE promjene

Sve što izgovaramo ima određenu vibraciju, a ta vibracija djeluje i na našu okolinu, i na naše tijelo. Ogovaranjem se odašilje negativna energija.

Sve što loše kažemo o nekome zapravo stvara određeno otrovno polje oko nas, a ako se tome pridruži više ljudi, tada to polje postaje sve veće i zahvaća sve više ljudi, čak i one koji ne tračare već se nalaze u blizini i čuju što se govori.

Dok tračare, ljudi često nisu svjesni štete koju rade sebi i drugima. Nažalost, to je svakodnevna masovna pojava protiv koje nema lijeka, osim da se nekim čudom promijeni svijest ljudi. Zapravo, prije nego krenu nekoga da ogovaraju, ljudi bi trebalo da zastanu i razmisle kako bi se oni osjećali da neko o njima priča takve stvari, i to iza njihovih leđa. To je čak i pomalo kukavički.

Tokom ogovaranja dolazi do negativnog utjecaja na solarni pleksus – čakra koja je najviše izložena okolnim uticajima. To čovjeku daje lažan i kratkotrajan osjećaj moći i privid držanja stvari pod kontrolom.

Ego se hrani tom negativnom energijom. Osim što širi loše vibracije, ogovaranje može da blokira srčanu čakru koja je zaslužna za ispoljavanje ljubavi i saosećanja.

Takođe, zbog tračarenja ljudi zaboravljaju na svoje vlastite živote, probleme koje treba da riješe, na ciljeve prema kojima bi trebalo ići… Bave se drugima umjesto da se pozabave sami sa sobom, jer jedino tako mogu napredovati u životu, i duhovno i tjelesno.

Izbjegavanje ogovaranja je znak inteligencije

Inteligentni ljudi se užasavaju ispraznih razgovora, slušanja nečije samohvale, pa makar ona bila vrlo suptilna, kao i ogovaranje drugih ljudi. Oni vole društvo ljudi čije misli idu dalje od – “ što je ko pojeo, obukao, s kim je završio u krevetu…“.