Kad “zaboli” vrijeme: ŠTA KAŽU STRUČNJACI O PROMJENI VREMENA I BOLOVIMA U LEĐIMA?

Uvjerenje da bol u krstima zavisi od vremenskih prilika ili od promjene vremenskih uslova izgleda nije tačno – rezultati su nove studije.

Istraživači iz Australije pratili su skoro 1.000 pacijenata sa dijagnozom akutnog lumbalnog bola na primarnim klinikama u Sidneju. Upoređivali su promjene vremenskih uslova sa početkom bolova u leđima pacijenata, nedelju dana i mjesec dana prije nego što su počinjali bolovi.

Nije pronađena veza između bola u leđima i prethodne promjene temperature, vlažnosti, vazdušnog pritiska, pravca vjetra i padavina. Veće brzine vjetra i naleti vjetra neznatno su povećavali rizik od lumbalnog bola, ali ne u klinički značajnom stepenu.

„Mnogi pacijenti vjeruju da vremenske promjene imaju veliki uticaj na bolove i druge simptome. Međutim, postoji nekoliko studija koje pokazuju da promjena vremena i bolovi nisu međusobno povezani“ – naveo je u izvještaju vodeći istraživač dr Danijel Stefens sa Instituta za globalno zdravlje na Univerzitetu u Sidneju.

„Naša otkrića opovrgla su ranija vjerovanja da pojedini vremenski uslovi povećavaju rizik od bolova u donjem dijelu leđa“, napominje Stefens.

Prethodne studije su pokazale da su hladno ili vlažno vrijeme i promjene vremena povezani sa pogoršanjem simptoma kod osoba sa nekim hroničnim bolnim stanjima.
Na osnovu novih saznanja, istraživači smatraju da su potrebne dodatne slične studije da bi se ispitao uticaj – ako postoji – promjene vremena na stanja kao što su fibriomijalgija, reumatoidni artritis i osteoartritis.

Prema istraživačima, skoro svaka osoba osjeti bol u krstima u nekom trenutku svog života. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da skoro jedna trećina svjetske populacije ima probleme sa bolovima u leđima. Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu „Arthritis Care & Research“.

Napomena
Prema nekim istraživanjima glavobolja često je povezana sa promjenama vremena. Zato i pacijenti sa hroničnim bolovima u krstima povezuju svoje bolove sa vremenskim promenama, pa su opravdani zaključci istraživača da su potrebna dodatna ispitivanja i istraživanja.