JEDAN OD PREDZNAKA SUDNJEG DANA: Da li je došlo vrijeme u kojem se vjeruje lažovima!

Nastupit će godine prevare – iskreni će se ugoniti u laž, a lažovu će se vjerovati. Prevarant će biti pouzdan, dok će se poštena osoba proglašavati prevarantom

U jednom hadisu se kaže slijedeće:

“Pred kraj ovoga svijeta će se pojaviti ljudi koji će vam govoriti o stvarima za koje niste čuli ni vi a ni vaši očevi…

U drugoj predaji stoji da će se “pred kraj ovoga svijeta pojaviti varalice i lažljivci… Neće vas odvoditi na stranputicu, a niti će vam nešto korisno donositi. Ljudima će se govoriti raznorazne laži, koje će ih razjediniti!

Nismo li danas svjedoci svakodnevnih velikih ljudskih laži. Plasiraju se lažne informacije kao istinite, a čovjek shvati da su bile lažne dosta kasno, nakon velikih tragedija i ratova. Jednostavno, danas ljudi nisu u stanju razlikovati vijesti koje im dolaze, tako da se više ne može razlikovati ono što je istinito od onoga što je neistinito.
Bezvrijedni ljudi

Uz sve to nestaje povjerenja, ljubavi i morala. Vlast i funkcije se daju onima koji ih ne zaslužuju. A kada se “počne gubiti emanet i povjerenje – iščekuj Sudnji dan!“

Prema tumačenju hafiza Ibn Hadžera el-Askelanija, pod funkcijama se misli na oblast Hilafeta i državnih funkcija, oblast uprave i vladanja, oblast sudstva, muftiluka i zakonodavstva itd. Vođe i imami su ljudi kojima je povjerena uprava nad ljudima i briga za njihovim interesima, pa je stoga obaveza vođa i imama da ozbiljne funkcije povjeravaju ljudima od vjere i povjerenja. Nismo li danas svjedoci masovne pojave da se funkcije daju onima koji ih ne zaslužuju, a nepravedni vladari i zulumćari su sve brojniji u svijetu.

Božiji poslanik Muhamed a.s. je rekao:

“Pred Sudnji dan će se na zekat gledati kao na muku, a ne kao na slast! Vjerovat će se lažovu dok će se istinita osoba ugoniti u laž! Prevarantu će se ukazivati povjerenje, dok će se pouzdana osoba proglašavati prevarantom! Vjerovat će se lažovima, koji će pričati o interesima ljudstva!

Laži i obmane

Funkcije i povjereništva će se davati osobama koje ih na zaslužuju. To su nevjernici koji će slabog i siromašnog stalno tlačiti i pritiskati, ostavljajući ih bez ikakve časti i dostojanstva!

U jednom hadisu se prenosi da je Muhamed a.s. rekao kako će se “pred Sudnji dan pojaviti lažno svjedočenje i uskraćivanje istinskog svjedočenja”.
U lažno svjedočenje spada namjerna laž u iznošenju bilo kakvog svjedočenja. Lažno svjedočenje, kao i uskraćivanje istinskog svjedočenja je uzrok poništavanja istine.

Ima li danas ičega više od lažnog i uskraćenog svjedočenja?!

Na lažima svjetskih moćnika minulih godina stradali su Alžir, Egipat, Irak, Libija, Afganistan, pa i BiH i balkanski prostori. Sad nas bombarduju najmoćniji mediji vijestima o nasilju u Siriji (nešto slično kao u Libiji, kad je trebalo Gadafija ukloniti), te o nuklearnom programu Irana.

Obično narod, osim onih mudrijih i produhovljenijih, kasno sazna da su nas lagali. Lažno svjedočenje je uzrok današnjih nepravdi, nasilja, ratova i ugnjetavanja ljudskih prava prema malim narodima, posebno prema islamskim zemljama u Africi i Aziji.