Japanska polja riže čuvaju čudovišni robot-vukovi (Video)

Japanski poljoprivrednici počeli su koristiti čudovišne robote u obliku vukova kako bi zaštitili svoje usjeve od napada veprova, jelena i drugih štetočina koji uništavaju polja riže širom zemlje.

„Super čudovišni vuk“ je prekriven uvjerljivim vještačkim krznom i ima zastrašujuće LED oči. Opremljen je i senzorima za pokret, a kada se uljez približi poljima riže, robot vuk ispušta stravične zvukove zavijanja koje tjera strah u kosti.

Chikao Umezawa sa japanskog poljoprivrednog udruženja kaže da se ovo rješenje pokazalo veoma uspješnim jer je zabilježen značajan pad u šteti nastalim uslijed štetočina. Robot-vukovi će uskoro krenuti u masovnu proizvodnju, a cijena jednog će iznostiti oko 514 000 jena (oko 7700 maraka).

S obzirom da su vukovi istrijebljeni iz Japana još početkom 19. vijeka, ovakav projekat je bio neophodan.