Izračunajte koliko će vam veza potrajati: Matematička formula za ljubav!

Formula ljubavi glasi:

L = 8 + 0,5Y – 0,2P + 0,9Hm + 0,3Mf + J – 0,3G – 0,5(Sm – Sf)2 + I + 1,5C

A evo i značenja:

L – predviđena dužina godina veze

Y – broj godina koje su se osobe poznavale prije nego što je veza postala ozbiljna

P – zbir broja partnera koje su obje osobe imale

Hm – važnost koju muški partner pridaje iskrenosti u vezi

Mf – važnost koju ženski partner pridaje novcu u vezi

J – zbir važnosti koju oba partnera daju humoru

G – zbir važnosti koju oba partnera daju izgledu

Sm i Sf – važnost koju muškarac i žena daju seksu

I – zbir važnost roditelja oba partnera

C – zbir važnosti djece u vezi

Svaka od ovih varijabli procjenjuje se na skali od 1 do 5 – od nije važno do veoma je važno.

Ukoliko su obje osobe potpuno umjerene u svemu i daju prosječnu ocenu 3, onda će veza trajati 22.1 godinu.

Izvor: GQ

(E. K./aura.ba)