Istraživanje dokazalo: Djevojkama ćete biti privlačniji ako je odvedete na koncert!

Momci, ako želite impresionirati djevojku, odvedite je – na koncert. Prema novom istraživanju, muška lica su atraktivnija nakon izlaganja muzici.

Kao što znate, muzika je sastavni dio svih kultura iako ne znao sa sigurnošću zašto je to tako. Darwin to povezuje s teorijom evolucije. Mogućnost stvaranja muzike pokazuje dobru motoriku i kognitivne vještine pa i čini više privlačnim reproduktivnim partnerima. Prije nego što su nastale ploče, cd-i i digitalni streaming servisi, muzika se izvodila uživo. Uobičajeno je da se muzika izvodila u društvenim okruženjima pa su Manuela Marin, s Instituta Basic Psychological Research and Research Methods njezini saradnici željeli otkriti kako se to vidi u kontekstu ljubavnog sastanka.

„Postoje neki dokazi u psihologijskoj literaturi da tzv. Prenošenje uzbuđenja se može pojaviti ako se oba stimulansa doživljavaju istovremeno.“ Rekla je Marin. „Procesuiranje prvog stimulanta uzrokuje unutarnji podražaj i uzbuđenje odnosno povisuje psihološku aktivnost, a što se onda pripisuje drugom stimulansu. Tako nesvjesni mehanizmi mogu djelovati na naše akcije, u ovom slučaju izbor partnera.“

Privlačnost lica je jedna od najvažnijih fizičkih karakteristika koje mogu utjecati na izbor partnera. Željeli smo saznati kako muzika utječe na to, izjavili su sa univerziteta u Beču. Studija se provodila na 96 heteroseksualnih osoba s tri ili manje godina muzičkog obrazovanja ili iskustva. Ženske sudionice su bile podijeljene na dvije grupe ovisno o tome u kojem djelu menstrualnog ciklusa su se nalazile.

Sudionici su bili izloženi klasičnoj muzici, jačeg i slabijeg intenziteta te su im bile dane fotografije lica koje su trebali osjeniti po privlačnosti te reći je li bi išli na spoj s tom osobom. Kontrolna grupa je radila isto, ali bez slušanja muzike.

Pokazalo se da muzika apsolutno nije utjecala na muškarce dok su ocjenjivali ženska lica, ali žene su zato ocjenjivale muška lica privlačnijima ako su bile izložene muzici. Također su češće i rekle kako bi išle na spoj s tim muškarcima. Što je muzika bila više stimulirajuća i kompleksnija to je utjecaj bio veći.

Ovo nije prva studija o povezanosti muzike i privlačnosti, ali je zanimljiva jer pokazuje da pasivno slušanje muzike može imati utjecaj na promatrano. Eto, do sada je bilo rečeno da ćete se više svidjeti djevojci ako je izvedete na neko adrenalinsko mjesto i zabavu, a sada spas za one manje aktivne, možete jednostavno otići na koncert.