ISTIHARA – POGLED U BUDUĆNOST! Dragulj islamskih tajni i učenja

Među najčuvanijim vještinama islamskog svijeta u prošlosti pa i danas zasigurno je – istihara. Njeni se izvori napajaju iz kur’anskih sadržaja pa nije ni čudo što je stoljećima smatrana draguljem islamskih tajnih učenja.

Gotovo da nema niti jednog uglednog autora u svijetu, koji se bavio istraživanjima fascinantnih sadržaja bogate riznice tajnih znanja i vještina islama, a da u svom djelu nije pažnju posvetio istihari, moglo bi se reći – jedinstvenom načinu da se u nevolji, nedoumici ili na raspuću života, saznaju odgovori na pitanja od bitne, najčešće životne važnosti.

To i nije čudo, jer su i same evlije (prijatelji Allaha), kao i uticajna islamska ulema (islamski vjerski vrh), još od vremena vjerovjesnika Muhammeda a.s. pa sve do današnjih dana, istiharu smatrali draguljem u bogatoj ostavštini moćnih i djelotvornih tajnih znanja islamskog naslijeđa.

Osim toga, nije slučajno, da mnogi istraživači i autoriteti u ovoj oblasti, smatraju da istihara predstavlja izuzetni domet duhovnih moći islama, domet koji je nemoguće uspoređivati, jer zapravo u svijetu nema sličnog primjera. Istihara je, prema mnogima, pogled u događaje budućnost i svojevrsno zavirivanje u ljudsku sudbinu.

Istihara namaz (obraćanje Bogu putem kur’anskih molitvi) je beskorisan za neuke i nepobožne. On zahtijeva određen, vrlo strog i precizan protokol – od iskrenog nauma (nijeta), ceremonijala vjerskog pranja (uzimanje abdesta), obavljanja molitve (klanjanja), pa sve do određenih konkretnih postupaka i učenja.

Istihara ne podnosi nikakvu improvizaciju, niti olahko prihvatanje cjelokupnog ceremonijala. Za nju su preduslovi: pomirenost, vjerska odanost i strpljenje. Pa i pored svega, istihara se ponekad mora više puta strpljivo ponavljati kako bi se ostvario željeni cilj i u snu dobio odgovor na svoju dilemi ili pitanje.

Koje su sve mogućnosti istihare?

Na ovo pitanje teško je odgovoriti. Postoji sijaset različitih tvrdnji i mišljenja o tome. Zbog toga ćemo se osloniti na ona koja su u praksi bezbroj puta potvrđena i koja su do sada, minulih stoljeća, odolivala mnogim provjerama.

Prema onome što je stoljećima savjetovala ulema, neko ko želi učiniti istihara-namaz sa željom da sazna šta će se dogoditi i kako će se okončati neka važna stvar ili kako će se okončati neki ozbiljni tek započeti posao, hoće li biti uspješan i unosan, ili da li će se neka ljubav završiti brakom, hoće li neki sudski spor završiti pozitivno itd, potrebno je da se strogo pridržava sljedećih uputa:

Navečer, prije nego što legne neophodno je da uzme abdest i obavi klanjanje namaza od dva rekata. Za vrijeme klanjanja prvog rekata potrebno je, nakon Fâtihe, tri puta da prouči kur’ansku suru Kul jâ ejjuhel-kâfirûn (109. sura)…; tokom drugog rekata nakon Fâtihe potrebno je tri puta da prouči suru Ihlâs (112. sura).

Kada završi s molitvenim obredom potrebno je leći okrenuvši lice prema kibli (Mecci), te tiho proučiti slijedeću dovu (molitvu):
“Jâ rabbel ‘azîm, Ti koji stižeš do svakog koji čini dovu, otkrij mi skrivenu stvar; Ti znaš šta je kod mene, a ja ne znam Tvoje Božanske atribute. Ja Rabbi, ako znaš da je ovaj posao pogodan i sretan za mene, onda mi ga dosudi i onda mi ga olakšaj i to mi pokaži u mom snu kao bijelo ili zeleno ili kao tekuću vodu. Ako, pak, znaš da ovaj posao nije dobar za mene drži ga daleko od mene i mene daleko od njega i daj mi Bože strpljenja i to mi u mom snu pokaži kao crno ili u obliku dima. Jâ Rabbi, Ti si iznad svih stvari…”

Potom, tonući u san, sve dok je svjestan svoje budnosti, potrebno je nastaviti s učenjem salat-u-selam. Tu noć, u snu, pokazat će nam se ono što smo želili i tražili i dobit ćemo odgovor da li je to što smo započeli dobro ili loše i hoće li nam donijeti uspjeh ili ne.

Ako tokom prve noći u snu ne dobijemo jasan i pouzdan znak i odgovor na postavljeno pitanje, sigurno smo načinili neki propust. Zbog toga se istihare treba ponoviti drugu ili treću noć, sve dok ne dobijemo pozitivan ili negativan odgovor.

Iz KNJIGE TAJNI – www.bosnic.com