Isprobajte jednostavnu meditaciju koja vraća želju za životom

Ukoliko vam se desi da izgubite motivaciju, samo se sjetite da je život čudo postojanja i primjenite ove vježbe meditacije.

Prilikom posmatranja osjećaja u vezi sa življenjem i umiranjem, pokušajte da razlikujete dolaze li ti osjećaji iz tijela ili iz uma. Ponekad je problem u tijelu – ono je iscrpljeno kao vaše vozilo; tada su dobra ishrana, odmor i bolja njega tijela lijek koji daje novi zamah životu. Ali, ako ste zaista izgubili motivaciju za život, onda bi slijedeće ukazivanje moglo da vam da novi smjer:

1. U opuštenom stanju meditirajte na sve što ste uradili u ovom životu, nabrojte sve čega se sjetite, prihvatite to i cenite. Onda razmišljajte o svemu što biste još hteli da učinite. Šta bi to sve trebalo da se učini da se postignu novi ciljevi?

2. Oslobodite se starih načina života, stare ličnosti. Koje promjene treba sprovesti da bi nastalo nešto novo? Kako bi to moglo da izgleda?

Osjetite kako staro prolazi, a novo se rađa. Što više osjetite slast novog, tim bolje! Vjerujte da se novo već događa.

3. Napišite imaginarni članak o vama koji bi mogao da izađe u novinama za nekoliko godina, navedite sve što ste postigli i ono što biste željeli da postignete. Meditirajte na različite mogućnosti.

4. Preispitajte želju za smrću. Zar ne postoji nešto što bi vam moglo izmijeniti život nabolje?

5. Osjetite ponovno kako nestaje stari opterećujući način života, a novi se približava: uvijek je moguće pozitivno iznenađenje koje ne možete ni da naslutite, jer život je zapravo – misterija, čudo postojanja.

Mogli biste da budete prinuđeni da stvari sagledate u sasvim novom svjetlu, i da opraštate sebi i drugima kako biste kompletirali oslobađanje.

Plitko razumijevanje i nedostatak ljubavi prouzrokuju čvršće, jače blokove nego što to čine drugi ljudski nedostaci kao što su strahovi, ego ili pohlepa. Ponekad prenaglašeno osjećanje ili senzacija mogu da pojačaju oslobađanje, pružajući osjećaj kontrole, a u isto vrijeme i osvješćenje situacije.

(lovesensa.rs)