Isak Njutn je znao kada će nastupiti smak svijeta – i nije nam još puno ostalo!

Isak Njutn je predvideo kada će biti kraj svijeta i to je otkrio u bilješkama koje je napisao u vrijeme kada je objašnjavao zakon ravnoteže.

Otac fizike je napisao u svojim pronalascima iz 1704. godine da će svijetu doći kraj 2060. godine, tačno 1260 godina nakon osnivanja Rimskog carstva.

Čuveni naučnik je došao do svog apokaliptičnog zaključka nakon što je analizirao Danijelovo Jevanđelje iz Biblije, ali kako je tačno došao do otkrića ostaje misterija poslije više od 300 godina.

Njegov rad na tu temu koji je čuvan u kovčegu u kući vojvode od Portsmuta 250 godina navodi: „Možda će doći kraj i kasnije ali ne vidim razlog zbog kojeg se ne bi završilo sve i ranije.

Spominjem ovo ne da razjasnim kad će vrijeme kraja biti, već da zaustavim brze zaključke moćnika koji često predviđaju kraj i na taj način omalovažavaju svijeta proročanstva jer njihova predviđanja često nisu tačna.“

U svojim bilješkama Njutn navodi da će „opake nacije“ biti uništene i da će se Jevreji vratiti iz zatočeništva u svoju domovinu prije kraja svijeta što bi se moglo zaključiti kao osnivanje Izraela nakon II svjetskog rata.

On je napisao „na ruševinama opake nacije, na kraju jecaja i svih nevolja, povratak Jevreja iz zatočeništva i zatim osnivanje rastućeg i razvijajućeg Kraljevstva.“

Bilješke su izložene u jerusalimskom Hebrejskom Univerzitetu i kurator izložbe, Jemima Ben-Menahamem izjavljuje da je čuveni fizičar pratio religiju, a ne nauku.

Gđica Ben-Mehanem je izjavila: „Ovi dokumenti prikazuju naučnika koji se vodi religijskim učenjima uslijed želje da vidi Božija djela na svijetu.“

Njutn je imao morbidnu fiksaciju sa krajem svijeta, a na tu temu je čak rađen i dokumentarac 2003. godine po imenu Njutn: Tamni jeretik.

Producent ovog dokumetarca, Malkolm Nijum, je rekao: „Ono što se prikazivalo tokom proteklih 10 godina je oličenje toga koliki apokaliptički mislilac je bio Njutin.

On je proveo oko 50 godina i napisao 4500 strana pokušavajući da predvidi kada je kraj svijeta.

Webtribune.rs