Indijsko vjenčanje zauzima posebno mjesto u tradiciji te zemlje

Indija je druga najmnogoljudnija zemlja na svijetu sa više od milijardu stanovnika i zemlja koja ima bogatu kulturu i tradiciju, a među zanimljive tradicionalne običaje svakako se ubrajaju indijske svadbe koje traju i po nekoliko dana

U indijskoj tradiciji braku se predaje velika važnost, a sam obred vjenčanja je raskošna ceremonija koja se priprema mjesecima i koja uglavnom pokazuje i imovnu i statusnu poziciju porodica u indijskom društvu.

Pored bogatih trpeza i veselja, među zanimljivije detalje vjenčanja u Indiji ubraja se priprema i ukrašavanje mlade. I u Indiji je nakit simbol imućnosti, pa se mlada kiti zlatom i nakitom koji joj daruje njena rodbina. Za razliku od većeg dijela svijeta gdje se burme nose kao simboli braka, u Indiji je taj simbol privjesak thaali, koji se nosi na ogrlici.

Tijelo mlade se i po deset sati ukrašava kanom, a kana na rukama mlade simbol je bračnog blagostanja, dok mladoženja paljenjem tamjana „priziva“ blagostanje i sreću.

Odijela mladenaca u Indiji su bogata i specijalno spremana za vjenčanje.

Indija obiluje kulturnom i tradicionalnom različitošću svojih regija, tako da je nemoguće govoriti o unificiranom indijskom vjenčanju. Reporter Anadolu Agency prisustvovao je jednom vjenčanju u ruralnoj provinciji Nju Delhija i zabilježio zanimljive detalje tamošnje tradicije.