I to nam se sprema: Šta će biti kada vještačka inteligencija preuzme kontrolu nad bankama?

Sistemi vještačke inteligencije (VI) tajno preuzimaju globalno bankarstvo i sisteme osiguranja, i spremni su da potpuno uklone ljude sa svih područja odlučivanja koje utiče na život. 25. januara 2017. godine je Džon Nejš napisao temeljan izvještaj za “Dejli Mejl” na temu “rasističke” VI koja je pokupila ljudske predrasude.


Nejš, koji je bio jedan od novinara prisutnih za nadgledanje slučaja, je prepričao anegdotu kada je softver VI u svojoj osiguravajućoj kući odlučio da vjerovatno poznaje Džeremija Klarksona, i da bi mogao da ga poveze u svojim kolima i vozi nepropisno. Njegova prijava za osiguranje je bila odbijena! Naravno, on se žalio ali mu je rečeno da je isti “automatizovani sistem odlučivanja” korišćen širom industrije i da nema šanse da dobije osiguranje.

Jedan slučaj može biti smiješan, ali stravična istina je da u svim ovim bankarskim i osiguravajućim kompanijama VI donosi glavne odluke. Ljudski kadar NE MOŽE nadmašiti važnost njenih odluka!
Davanjem ovih odluka VI, kompanije uštede milijarde, eliminisajući rizik. Međutim, to takođe u potpunosti briše ljudski faktor iz važnih odluka koje oblikuju ljudske živote poput hipoteke, zajma za preduzetnike ili mogućnost kupovine zdravstvenog osiguranja.

Ovi softveri se več koriste širom svijeta. Oni već donose ključne odluke koje u potpunosti utiču na živote ljudi. Da li ste dobili odluku za koju ste mislili da nije imala smisla u proteklih nekoliko godina? Postoji velika vjerovatnoća da vas je odbila VI.

Postoji složena mreža konekcija kompanija koje nude ove usluge, ali internet stranica “RainBird” dobro prikazuje sposobnosti VI softvera.
Na ovo stručnjaci upozoravaju već godinama, ali ih je teško čuti u većoj buci slavnih ličnosti i politike.

Prije samo 13 mjeseci, “Guardian” je upozorio na potrebu za regulisanjem revolucije ADS sistema.

Čini se da unutar Ujedinjenog Kraljevstva postoje napori da, u saradnji sa EU, poguraju pojedine legislacije kako bi se ljudima pružilo barem više informacija o mašinama koje čuvaju ključne odluke. Kancelarija Komisije za informacije je čak objavila uputstvo o automatskom odlučivanju.

Čovječanstvo se suočilo sa jedinstvenom situacijom kako doba informacija strmoglavo ubrzava ka “hitnom slučaju”.
Sve u svemu, uprkos zastrašujućoj i zabrinjavajućoj situaciji u kojoj smo se našli, čini se da čovječanstvu nedostaje motivacije da odbije ovu tehnologiju i na taj način spriječi katastrofu. Za samo nekoliko mjeseci će 5G sistem biti projektovan iz svemira širom planete, što će omogućiti VI da bude sveprisutna, gdje god je smart-prašina posijana u okruženju.

Iako smo već pod vladavinom mašina za velike svakodnevne odluke ključne po život, odbijanje zahtjeva za hipoteku će najvjerovatnije biti najmanji od naših problema.

Ukoliko čovječanstvo ne pronađe način da se izjednači sa VI – niti da bude njen gospodar, niti rob – budućnost našeg odnosa ima više šanse da preraste u rat nego u mir.