I duhovi mogu biti uzrok bolesti

 

Činjenice o duhovima

Svako se od nas susreo sa fizičkom bolesti na ovaj ili onaj način. To je mogao biti blagi simptom poput prehlade, do mnogo ozbiljnijih poput bubrežnih kamenaca, tumora ili AIDS-a. Moderna medicinska nauka, poznata kao alopatija, poznaje samo fizičke i psihološke uzroke bolesti.

Međutim duhovna nauka nam objašnjava da korijen uzroka problema u životu (uključujući i zdravstvene probleme) može biti fizički, psihološki i/ili duhovni.


Gornji grafikon nam pokazuje da čak do 80% uzroka problema u životu ima svoj korijen u duhovnoj dimenziji. Važno je napomenuti da svaki fizički simptom može djelimično imati uzrok u fizičkoj, psihološkoj ili duhovnoj dimenziji i da se oni međusobno ne isključuju.

Ima li neki problem duhovni uzrok i koje su njegove pojedinosti, možemo sa sigurnošću saznati samo putem visoko aktiviranog šestog čula.

Sudbina, preminuli preci, blokade u dotoku Kundalini energije su neki od duhovnih uzroka čijeg utjecaja ljudi najčešće nisu svjesni. Osim toga, danas gotovo svakoga na ovom svijetu napadaju duhovi (demoni, vragovi, negativne energije, itd.) i zbog toga ovaj duhovni faktor ima veliki udio u bolestima i drugim problemima današnjice.

Duhovi su suptilna tijela koja pripadaju nižim duhovnim područjima i imaju neispunjenih želja kao što su žudnja za seksom, alkoholom (stvarima koje možemo iskusiti samo kroz fizičko tijelo), osvetom itd. Oni doživljavaju zadovoljstvo time što vrše kontrolu nad ljudima i ostalim suptilnim tijelima ili što ih na drugi način muče.

Manifestacije problema uzrokovanih duhovima ili negativnim energijama mogu biti različite, od neuobičajenog ponašanja pa sve do nastranog nasilnog ponašanja, ovisnosti, različitih psiholoških i fizičkih bolesti, obiteljskih problema, poslovnih problema itd.

Duhovi (demoni, vragovi, negativne energije, itd.) se razlikuju prema duhovnoj moći, sposobnostima, itd. Povećanjem duhovne moći, duhovi postaju suptilniji te time dospijevaju u suptilnije negativne regije, odnosno dublje nivoe pakla.Duhovi obitavaju na mnogim mjestima na Zemlji. Mogu si stvoriti centre u živim i neživim bićima/stvarima. Centar podrazumijeva mjesto gdje čuvaju svoju crnu energiju. Centar djeluje kao ulazna točka i točka primanja ili emitiranja njihove crne energije.

Duhovi su stvoreni od Apsolutnog elementa zraka, stoga se ne mogu vidjeti golim okom.

woman's ghost

Jeste li znali….

U današnje vrijeme je 30% svjetske populacije opsjednuto duhovima i demonima. To je jedan od razloga zašto je svijet u stanju fluktuacije, ratova i širećeg terorizma.
Duhovi uzrokuju mnoge psihičke bolesti.
96% slučaja ovisnosti uzrokuju duhovi.
Visok ego i mnoge osobne mane privlače napade duhova.
Među duhovima tj. negativnim energijama postoji hijerarhija koja se osniva na njihovoj duhovnoj snazi
Glavno oružje duhova je crna energija.
Duhovi ne vole otkrivati svoju prisutnost, jer nakon što je zaposjednutost otkrivena postoji mogućnost da se osoba aktivno potrudi rješiti se zaposjednutosti.
Redovnom duhovnom praksom i mjerama duhovnog iscjeljivanja se možemo zaštititi od rizika zaposjedanja.