Hrvati imaju siječanj, lipanj, veljaču, a Bosanci koložeg, derikožu, cvijetanj, trešnjar…

Da li ste se nekada zapitali zbog čega koristimo rimske nazive za mjesece? Hrvati su se vratili svojim nazivima, a Bosanci I Srbi još uvijek nisu. Evo kako se u Bosni nekada zvali mjeseci

Januar je bio KOLOŽEG (ime je dobio po loženju drva zbog hladnoće i kako bi se uvećala moć zubatog zimskog sunca).

Februar se zvao SJEĆKO (po vremenu koje je zbog hladnoće karakterisala sječa šuma).

Mart se zvao DERIKOŽA (Bilo je to vrijeme kada su se domaće životinje ubijale zbog nestašice hrane na kraju zime).

April se zvao LEŽITRAVA, (ljudi su u ovom mjesecu konačno mogli da leže na travi, jer je do data bila zima i livade su bile pokrivene snijegom)

Maj se zvao CVIJETANJ (po cvjetanju biljaka i drveća).

Juni se zvao TREŠNJAR,(po sazrijevanju prvih voćaka).

Jul se zvao ŽETVAR, (bilo je to vrijeme za prvu žetvu).

Avgust se zvao GUVNIK, (tada se žetva prenosila iz polja na guvno, mali horizontalni plato ograđen kamenom na kome se vršilo žito, ali takođe i mjesto na kome su se ljudi sastajali radi druženja, dogovaranja i igre).

Septembar se zvao GROZDOBER, (pošto se tada bralo grožđe).

Oktobar je bio ŠUMOPAD, (vrijeme kada je lišće počinjalo da žuti, crveni i opada.

Novembar se nazivao STUDEN, (zbog hladnog vremena u kasnoj jeseni i osjećaja bliske zime koja je ili već u suštini došla ili će doći uskoro).

Decembar se nazivao BJELIĆ (označavao je vrijeme kada je sve pod snijegom, jer stiže zima)