Hadži Mustafa Čajlaković: Danas se mnogi trude da razvale halku

Derviški pokret u BiH postoji odavno. Brojne tekije u BiH su svjedoci toga; u Živčićima koja je tu stoljećima, potom u Sarajevu, Visokom. Tada su bili veoma časni i znani šejhovi koji su znali voditi derviše. Čak i u komunizmu oni su nama to sve sačuvali. A danas se mnogi trude da razvale halku, posebno ako se radi o rijetkom suru kao što je naš…

Brojni su dokazi koji idu u prilog tome da su prve tekije na tlu BiH osnovane još prije pada bosanskih pokrajina pod tursku vlast što svjedoči višestoljetnom bitisanju derviša na tlu BiH. Od tada pa do danas podignute su mnoge tekije, smijenjene mnoge generacije dobrih sufija, dobrih šejhova koji su odigrali značajnu ulogu u islamizaciji Bosne. U narodu su poznati po skromnosti, saburu, mudrosti, učenosti, snazi duha… Vjerska, kulturna, ideološka te druga materijalna i duhovna naslijeđa vjerno su prenosili svojim sljedbenicima. Mnoge znane šejhove Bosna je dala, mnogi učeni i danas hode njenim tlom, a jedan od njih je i šejh Mustafa Čajlaković.

Šejh Čajlaković će se složiti i s tim da su se za derviše, osim navedenog, tokom svog njihovog postojanja vezivala i mnoga predanja, pa i ona koja se u nekim slučajevima kose sa razumom. Da su derviši ljudi velikih iscjeliteljskih moći te jake energije i kod većine ovdašnjih ljudi je uvriježeno mišljenje. Stoga, mnogi se pitaju gdje leži snaga u duhovnom čovjeku.

–    Naša snaga je u skrušenosti, trpljenju sabura i zuluma koji se nanosi. Naša snaga je i u jedinstvu… – objašnjavajući to rekao je šejh Čajlaković.

Kada se osvrnemo i na događaje od 1992 do ’95., kao i na događaje kroz cijelu historiju postoje dokazi da gdje je derviška noga kročila, gdje je derviški mir zamirisao tamo je i snaga. Tekija na Buni, iako je bila pred rušenjem, sačuvana je. Postoje predanja da su Kaćuni opasana zemlja. Mogu se čuti razne priče o sufijama i njihovim moćima, kako su dovama znali i mogli razoružati neprijatelja u minulom ratnom vihoru…!?

–    Ako je šejh duhovan, on napaja sve ostale kao iz centrale. Allah pogleda u svog dobrog roba dnevno 365 puta, i onda samo pogled tog derviša ili šejha napaja druge i daje im snagu i duhovnost, dobre snove, nafaku. Tu leži snaga, u jednom duhovnom čovjeku. Ne idu ljudi našem hadži hafizu Muliću džaba, jer samo što si otišao do njega i on te pogledao ti imaš koristi. Allah je svojim pogledom, zrakom, rastvorio pećinu, stijenu, odakle je voda potekla na Ajvatovici, pa danas tu ljudi nalaze svoj smiraj i spokoj… – dalje je pomenuo šejh Čajlaković navodeći jedan od izvora derviške “moći”.

(Arhiv magazina Aura)