Govor tijela na radnom mjestu: Šta vam saradnici i konkurenti žele reći?

Bilo da ste na sastanku, u kancelariji ili čak na hodniku, može vam se desiti da vam određenim gestama, kretnjama, vaš kolega daje na znanje da ste mu naporni, te da ono što pričate nije zanimljivo. S druge strane, doznajte na koji način će se postaviti ako pak od vas treba uslugu. Ukoliko imaju dobro oko i šefovi mogu saznati štošta o ambicijama svojih podređenih upravo iz njihovog držanja, kretnji ili poteza

1. NA SASTANKU
Narednih nekoliko redaka, specijalno su predodređeni za šefove. Naime, ukoliko primijetite da je vaš radnik sjeo na prvu trećinu stolice, tj. da se nije “zavalio” na mjesto, budite sigurni da vam time želi pokazati kako je uključen u sastanak i jako zainteresovan za “sve tačke dnevnog reda”. Također, ukoliko uzme u ruku nešto što vi volite, primjerice olovku kakvom inače pišete, znajte da tim potezom želi uspostaviti čvršću vezu sa vama, te tim psihološkim trikom vas natjerati da se složite sa svim što on ili ona predloži.

2. KAD KOLEGA TRAŽI VAŠE “DA”
Ako vaš kolega ili kolegica tokom razgovora sa vama drži dlanove okrenute prema gore, znajte da vas želi pridobiti za neku uslugu. Naravno, on će vam i reći o kojoj se usluzi radi, ali će, spontano ili naučeno, dodirivati rukom prsa. To treba da predstavlja znak da mu riječi izlaze iz srca.

3. KAD VAS ŽELE UŠUTKATI…
Vi pričate, pričate i pričate, a povratne informacije od kolege/ice kojemu se obraćate baš i ne dobijate. Ako još, pritom, vaš “sagovornik” ne diže pogled sa onoga šta radi ili gleda u vas sa dlanovima spojenim i isprepletenim svim prstima osim kažiprsta, znajte da vam vaši poslovni prijedlozi i priča uopće nisu zanimljivi. A ako još te kažiprste prisloni na usta ili ih usmjeri prema vama, izađite mu iz kancelarije i prije nego što ste ušli!

4. KAD IMATE POSLA SA SAMOUVJERENIMA

Ako prilikom poslovnih pregovora naspram sebe imate osobu koja vas gleda direktno u oči dok joj se obraćate i pritom drži bradu podignutu, znajte da imate posla sa samouvjerenim, pomalo i nadmenim saradnikom koji vas bukvalno “gleda svisoka”. Ne pokušavajte se prenemagati, jer ga to neće “omekšati”, a to će dabome i pokazati gestikulirajući dlanovima okrenutim isključivo prema dole.

5. KAD VAS ŽELE NADMUDRITI
Kad tokom istih tih pregovora vaš konkurent ruku položi preko vaše polovice stola, i tako zauzme dio vaše “teritorije”, znajte da vam želi dati do znanja da je on “alfa” saradnik, te da može dobiti sve što želi. Ustvari, želi ostaviti takav dojam, te vas samo nadmudriti. Ostanite, stoga, fokusirani i sa samopouzdanjem.