Glamočko čudo: najveći nišan u BiH!

Pogledajte nišan iz 1798. godine u haremu Jakar kod Glamoča, koji se nalazi na mezaru Omer-age Bašića i plijeni pažnju i divljenje prolaznika i putnika namjernika

Na četvrom kilometru od Glamoča, u haremu Jakar, nadomak Bašića mosta i magistralnog puta Glamoč – Livno, nalazi se zasigurno najveći nišan u Bosni i Hercegovini, a najvjerojatnije i na Balkanu.

Ovaj impozantni nadgrobni kamen iz 1798. godine na mezaru Omer-age Bašića, koji se ubraja u jedno od glamočkih čuda, visok je 4,7 metara, a toliki mu je i opseg turbana. Punih 317 godina plijeni pažnju i divljenje prolaznika i putnika namjernika.

Ukrasi u kamenorezu

Nišan na mezaru Omer-age Bašića plijeni pažnju ne samo svojom veličinom nego i ornamentikom i bogatim ukrasima. Ukrašen je topuzom (buzdovanom) i interesantnom orijentalnom ornamentikom u kamenorezu.

Znano je da je na nišanima iz prvih dana islama u bh. krajevima ima raznih isklesanih ukrasa: mačeva, lukova, topuza, balta (sjekira), bajraka, aliima i raznih životinja: sokola, jelena i zmija. Iz novijeg vremena ima bašluka s raznim biljnim ornamentima u boji (ponajviše u zlatnoj i plavoj).

Ovaj glamočki nišan je sačuvan u izvornom obliku. Nije skrnavljen tokom svih ratova, a prolazile su ovim krajevima mnoge vojske. Dakle, preživio je Prvi i Drugi svjetski rat, a nije diran ni u najnovijem ratu koji je “obigrao đavolsko kolo” i po Glamočkom polju.

U “Glamočkom vodiču”

Brojni putnici namjernici zaustavljaju se pored harema Jakir kako bi fotografisali glamočko čudo – najveći poznati nišan u Bosni i Hercegovini.

Cijelo vrijeme svog postojanja ovaj “najmonumentalniji muslimanski nadgrobnjak” plijenio je pažnju povijesničara, znanstvenika, pisaca, slikara. Među poznatijim dijelima u kome se pominje je knjiga “Islamski kulturni spomenici turskoga perioda u Bosni i Hercegovini”, koju je priredio bosanskohercegovački pripovjedač, dramatičar i folklorist Alija Nametak, a koja je štampana 1939. godine u vrijeme Kraljevine Jugoslavije u izdanju Državne štamparije Sarajevo.

U godini koja je na isteku, 2014., uvršten je i u Glamočki vodič koji je objavila Turistička razvojna agencija Glamoča. “Bašića mašetse ubraja se u jedno od glamočkih čuda. Ovaj nišan se smatra najvišim i najmonumentalnijim muslimanskim nadgobnjakom u Bosni i Hercegovini. Nadgrobnjak je podignut 1798. u čast Omer-age Bašića”, navedeno je u Glamočkom vodiču.

“Čovjek Bogu mio”

Zanimljivo je da su nišan na grobu Omer-age Bašića zaobišle i legende, a gotovo da se ništa ne zna ni o rahmetliji koji je pokopan ispod nišana. Kako nišan nikada nije oskrnavljen ljudskom rukom, u narodu se vjeruje kako je “u kabur legao Bogu mio čovjek, te da je otud spomenik zaštićen od svih nedaća”.

Znano je da je po tradiciji sa sultanom Mehmed el-Fatihom Osvajačem išlo 12.000 klesara, koji su podizali nadgrobne kamenove njegovim poginulim vojnicima. Nije li među takvima bio i Omer-aga Bašić? (aura.ba/M. SMAJLOVIĆ)