Gdje li joj se zamjerio: Majka naplatila sinu za sve one godine što ga je odgajala 620.000 eura!

Presuda je neobična i nisu objavljeni detalji, ali je pravosnažno odredila sinu, inače, zubaru, da mora majci plaćati odštetu jer ga je othranila

Tajvanski Vrhovni sud naredio je zubaru da mora svojoj majci platiti 554.000 funti (620.000 eura) kako bi joj nadoknadio sve troškove koje je ona snosila dok ga je odgajala i obrazovala.

Vrhovni sud je tako presudio u skladu s nižestepenim sudom koji je presudio da se zubar, identificiran samo kao Ču, mora pridržavati ugovora koji je potpisao s majkom prije 20 godina,

Njegova majka, koja je identificirana samo po prezimenu Lo, bila je zabrinuta da se o njoj niko neće brinuti u starosti. Lo je sa svojim sinovima u trenutku kada su napunili 20 godina potpisala ugovore u kojima je stajalo da joj moraju platiti 60 odsto svojih prihoda nakon oporezivanja.

Kako je Ču bio punoljetan pri potpisivanju ugovora, te kako je u mogućnosti da isplati traženu sumu novca, Vrhovni sud je dosudio da majci mora da isplati troškove koje je imala dok ga je odgajala.

Naime, kada su je sinovi počeli ignorirati, Lo je odlučila da tuži sinove u skladu s ugovorom koji su potpisali. I dok se stariji sin nagodio s majkom, mlađi sin Ču je odlučio da pravdu potraži na sudu, ali je sud dosudio u korist majke.

Ovakvih je slučajeva u Tajvanu sve više posljednjih godina. Javnost je čak od tajvanske vlade zatražila da se izglasa zakon kojim bi bili kažnjavani odrasli ljudi koji se ne brinu za svoje roditelje. (The Guardian)