Gdje je LINIJA SUDBINE na vašem dlanu? Možda je i nemate? Da li vam je suđena uspješna karijera ili nesreće?

Nemaju svi ljudi liniju sudbine na dlanu, a nekima je vrlo duga Kod čitanja linije sudbine usporedite linije na oba dlana. Ako se linija sudbine račva na nekoliko brežuljaka, mogli biste imati uspjeha u više različitih karijera

Linija sudbine proteže se uspravno preko sredine dlana, u nekim slučajevima od zgloba ruke do brežuljaka ispod prstiju, tako da presijeca liniju glave i liniju srca. Ponekad je to kratka crta samo na sredini dlana, dok je neki ljudi uopće nemaju, odnosno nije vidljiva na dlanu.

Iako se zove linijom sudbine, to nije linija koja predviđa vašu sudbinu i na osnovu nje ne možemo predskazivati budućnost.

Postoji mnogo vanjskih faktora koji utječu na naš život, pri čemu neki od njih mogu imati i presudan utjecaj – linija sudbine pokazuje upravo to koliko je vjerovatno da se taj vanjski utjecaj zaista odrazi na vaš život.

Kod ljudi koji je nemaju pretpostavlja se da je to zato što čovjek ima potpunu kontrolu nad svojom sudbinom ili zato što se potpuno prepustio tome da ga život nosi. Linija sudbine govori o tome ispunjava li vas vaš napredak ili ste njime frustrirani. Ona je mjera vašeg ličnog uspjeha, odnosno vašeg osjećaja koliko ste uspjeli u onome što zapravo želite ostvariti.

Dugačka linija sudbine koja se proteže od zgloba ruke pa visoko prema brežuljcima ispod prstiju govori o tome da je vaš uspjeh došao rano te da ste puno energije uložili u njega. Kad je ta linija kraća, treba obratiti pažnju na tačke u kojima počinje i završava.

Tačka u kojoj linija sudbine počinje (gledano od zgloba ruke) upućuje na vrijeme kad biste mogli postati samostalni i preuzeti život u svoje ruke.

Kad linija počinje visoko na dlanu, pokazuje da lični uspjeh dolazi kasno.

Kod čitanja linije sudbine usporedite linije na oba dlana. Kod dešnjaka lijeva ruka označava predispozicije, odnosno mogući razvoj događaja, dok desna upućuje na ono što činite sa svojim životom – ako je linija sudbine na toj strani jače izražena, vaš utjecaj na vlastiti život je vrlo jak.

Ako postoje prekidi na liniji sudbine na bilo kojoj ruci, oni mogu upućivati na neke događaje – kao što je traumatičan prekid, teška bolest i slično – koji snažno utječu na to u kojem pravcu vaš život ide.

Kakva sve linija sudbine može biti?

Kad linija sudbine započinje od linije života, to upućuje na snažne porodične veze u mlađoj fazi života. Ukoliko linija sudbine završava na Jupiterovu brežuljku (to je jastučić ispod kažiprsta), to upućuje na to da će osoba doći na poziciju na kojoj će imati vrlo veliki utjecaj.

Kad linija sudbine završava na Apolonovu brežuljku (jastučić ispod prstenjaka), to upućuje na mogući uspjeh u različitim vrstama umjetničkog izražavanja.

U sličaju da linija sudbine završava na Merkurovu brijegu (jastučić ispod maloga prsta), to upućuje na uspjeh u biznisu.

Ukoliko se završetak linije sudbine račva na nekoliko brežuljaka, to je vrlo povoljno za vlasnika dlana. Prekidi u liniji dlana upućuju na prekide u karijeri, a ako se neki dijelovi preklapaju, one upućuju na lakoću tranzicije.

Izražena linija Sunca govori o umjetničkom talentu, slavi i uspjehu. Ako nije isprekidana, označava veliko bogatstvo i sreću.

Jupiterov brijeg upućuje na to da imate osobine vođe, pa linija sudbine koja završava na Jupiterovu brijegu govori o ambiciji.

Što je palac fleksibilniji, to je osoba karakterno jednostavnija i opuštenija. Manjak fleksibilnosti sugerira tvrdoglavost.

Ako se linija sudbine račva na nekoliko brežuljaka, mogli biste imati uspjeha u više različitih karijera