Francuski radnici dobili pravo da “ne budu dostupni” na e-mailu kada nisu na poslu