FENOMEN: Rijeka Tonle Sap pola godine teče u jednom, a onda u drugom smjeru!

Tonle Sap sigurno je najneobičnija rijeka na svijetu. Ona pola godine teće u jednom, a pola u drugom pravcu. Nalazi se u Kambodži, duga je 100 km i spaja veliko jezero sa rijekom Mekong.

Do ovog fenomena dolazi usljed jakih kiša. Od juna do novembra, za vrijeme velikog kišnog perioda, nivo rijeke Mekong je viši od Velikog  jezera usljed čega izvjestan dio njene vode otiče preko rijeke Tonle Sap u Veliko jezero i na taj način voda teče u jednom smijeru.

Kada prestane kišna sezona nivo rijeke Mekong je niži od nivoa jezera i tada rijeke Tonle Sap u periodu od novembra do juna teće u suprotnom pravcu, odnosno preko nje voda prelazi iz jezera u rijeku Mekong. (aura/I. H.)