Feferoni su smrt za rak prostate i pankreasa

Kapsaicin, materija iz feferona, djeluje protivtumorski na karcinom prostate

Nedavno je otkriveno da je ista materija aktivna i u uništavanju tumora pankreasa. Studija je pokazala da kapsaicin, materija koja feferonima daje karakterističnu ljutinum uzrokuje programiranu ćelijsu smrt tumorskih ćelija pankreasa.

Na Univerzitetu u Pitsburgu oralno su davali kapsaicin miševima u koje je implatiran ljudski pankreasni tumor. Ustanovljeno je da je blokiran dalji rast tumora, u nekim slučajevima je primjećeno njihovo smanjivanje. Sanjy K. Srivastava, vođa studije i profesor farmakologije, izjavila je da je kapasaicin izazvao umiranje tumorskih ćelija i znatno smanjio veličinu tumora.