Evo kako da pronađete sve lozinke na vašem kompjuteru

Vaš računar pamti i čuva korisnička imena i lozinke koje unosite u njega. Da li znate gdje se one nalaze i kako do njih možete da dođete?

Ovaj kratak vodič će vas naučiti kako da pronađete lozinke sačuvane u Microsoftovom operativnom sistemu Windows (odnosi se na izdanja 10, 8 i 7) i da ih mijenjate, brišete ili dodajete nove.

U pretragu na računaru upišite cmd.

Pojaviće se prozor Command Prompt.

U taj prozor upšite rundll32.exe keymgr.dll,KRShowKeyMgr

Pojaviće se prozor Stored User Names and Passwords sa svim vašim snimljenim korisničkim imenima i lozinkama. Ovdje možete da uklonite postojeće, dodate nove ili da ih mijenjate.

Ako želite da napravite bezbjednosnu kopiju (backup), kliknite na Back i pratite uputstva.

Kako da pronađete sačuvana korisnička imena i lozinke u Windowsima 8 i 7?

Kliknite Start, pa otvorite Control Panel.

Kliknite User Accounts.

Odaberite Manage your Credential. Pojaviće se sva vaša sačuvana korisnička imena i lozinke. Možete da uklonite postojeće, dodate nove ili da ih mijenjate, kao i da napravite bezbjednosnu kopiju ili da povučete one koje ste već bekapovali.