Emir Hujdur, bivši fudbaler Sarajeva i osnivač Fudbalske škole „Respect“: Fudbal kao terapijska metoda i kod autizma!

U „Respektu“ smo okupili nekoliko stručnjaka iz oblasti sporta, psihologije te njihovih prijatelja, a sve kao izraz potrebe za stvaranjem jedinstvenog saveza pojedinaca i grupa koje pred sobom imaju viziju o realizaciji punog potencijala svakog djeteta, bilo ono sa poteškoćama u razvoju ili ne. U praksi se malo realizuje zakon koji garantuje ostvarivanje prava djeteta na sport, rekreaciju kao i na planu aktivnog sudjelovanja u društvenom životu djece se poteškoćama u razvoju. „Respekt“ upravo iz tog razloga prva u regionu besplatno otvara vrata djeci sa poteškoćama u razvoju i djeci koja su, u većini slučajeva, nažalost isključena iz mnogih sfera društvenog života, djeci iz romske populacije

Emir Hujdur, nekadašnji fudbaler i dijete Fudbalskog kluba „Sarajevo“, prošle godine svome gradu je ponudio izuzetno vrijedan projekt. Osnovao je Fudbalsku školu „Respekt“, specifičnu po mnogo čemu. Usluge škole su po prvi put besplatne za svu djecu, a poseban akcenat u školi se pridaji djeci sa posebnim potrebama koja su, zapravo, i najčešći klijenti škole.

„Oduvijek sam želio pomoći djeci, želio sam pomoći onima koji nemaju uslove da treniraju, djeci sa posebnim potrebama i svoj djeci koja se nalaze na nekim marginama – objašnjava Hudur koji tvrdi da je i sam imao teške okolnosti kada se počeo baviti fudbalom. Upravo je teška finansijska situacija u kojoj se nalazio i bila krivac kada je kao 25-godišnjak objesio kopačke o klin i okrenuo se poslovima od kojih se tada moglo živjeti.

Zdravstvene svrhe

Od tada pa do danas, njegova želja za fudbalskom loptom nije prestajala. Kaže, to je njegov život, smisao, nada, snaga, motiv.

„Kada uđete u svijet fudbala, više povratka nema. Svu svoju ljubav koju nosim, sada sam usmjerio na ovu školu, na djecu koja tu dolaze i kojoj želim ponuditi nešto specifično i što do sada nije viđeno na našim prostorima – objašnjava Hujdur.

Rezultati koje je postigao za godinu dana su sjajni, nevjerovatni, a, kako kaže, najmanje se tiču fudbala. Zdravstveno stanje djece koja dolaze na tretmane se drastično promijenilo nabolje. Pokazao je i dokazao da fudbal osim kao sport može biti i izuteno učinkovita zdravstvena terapija.

„U „Respektu“ smo okupili nekoliko stručnjaka iz oblasti sporta, psihologije te njihovih prijatelja, a sve kao izraz potrebe za stvaranjem jedinstvenog saveza pojedinaca i grupa koje pred sobom imaju viziju o realizaciji punog potencijala svakog djeteta, bilo ono sa poteškoćama u razvoju ili ne. U praksi se malo realizuje zakon koji garantuje ostvarivanje prava djeteta na sport, rekreaciju kao i na planu aktivnog sudjelovanja u društvenom životu djece se poteškoćama u razvoju. „Respekt“ upravo iz tog razloga prva u regionu besplatno otvara vrata djeci sa poteškoćama u razvoju i djeci koja su, u većini slučajeva, nažalost isključena iz mnogih sfera društvenog života, djeci iz romske populacije. Mi dajemo jednakost za sve i zajednički u sportskom duhu „brišemo“ razlike među njima – objašnjava Emir glavni motiv pokretanja škole.

Jasno je, škola fudbala, kako Emir reče, najmanje je to. Zapravo, stvoriti dobre fudbalere svakako je jedan od ciljeva škole, ali ne i primarni. Prvenstveno su orijentisani zdravstveno-odgojnim svrhama i socijalizaciji djece a fudbal im dođe kao dobra aktivnost oko koje će se okupljati.

„Svakom polazniku pristupamo individualno, dok na grupnom nivou to znači da se svi uče poštivanju različitosti, razbijanju predrasuda i stereotipa, toleranciji i prilagođavanju tempa svojim saigračima što kod djece razvija mnoge pozitivne osobine. Činjenica je da djeca različitih psihofizičkih sposobnosti usvajaju nove vještine, spoznaja da kroz sportske aktivnosti mogu biti prihvaćeni, omogućuju im da ostvare potrebu za moći, a činjenica zajedništva „momčadi“ može omogućiti zadovoljavanje niza socijalnih i emocionalnih vještina i potrebu za pripadanjem – objašnjava Hujdur.

Primjeri iz prakse

Svoje riječi potkrijepljuje i pozitivnim primjerima koje su do sada imali. Pominje dječaka sa autizmom kojeg su roditelji upisali u školu i koji je na treninzima samo sjedio. Nije postojala, barem se tada tako činilo, bilo kakva šansa da na bilo koji način učestvuje u aktivnostima.

„Danas imamo situaciju da taj dječak ustaje, šuta loptu i ima reakciju… To je i kod svih liječnika nevjerovatan slučaj. Dokazano je, recimo, da fudbal pospješuje inteligenciju. Jer djeca prate loptu koja ima neku svoju putanju. To ih tjera da razmišljaju o toj putanji, da poduzmu određenu reakciju i dođu do lopte. Osim toga, o zdravstvenim utjecajima na cijelo fizičko tijelo su napisane gotovo cijele knjige. Posebno je fubal, naravno uz stručni trening i nadozor, efikasan kod djece sa poteškoćama u razvoju – kaže Hujdur.

Dalje pominje polaznika „Respekta“ koji nije želio da redovno ide u osnovnu školu. Međutim, kada je počeo da trenirafudbal kod njih, počeo je redovno da ide i na nastavu, da održava besprijekorno ličnu higijenu uz vidan napredak i u fudbalskoj igri.

„Također, vrijedi spomenuti i dječaka koji, osim što je nakon mjesec dana prisustva na treningu među ostalom djecom počeo da šutira loptu, ostvario je i napredak u ponašanju. To govori i činjenica iz rehabilitacionog centra gdje isti iskazuje poštivanje discipline, tj. stajanja u vrsti što nije ranije bio slučaj – kaže Emir.

Spominje i slučaj kada dijete romske populacije na terenu zaveže pertle drugu sa poteškoćama, što uz mnoge druge slične primjere pokazuje razvoj empatije među članovima što je jedan od osnivnih ciljeva osoblja „Respekta“.

 

Bez razlika

Zdravstveni efekt se ogleda i u sprječavanju devijantnog ponašanja, pretilosti, određenih problema sa muskulaturom, pokretljivošću, snagom, izdržljivošću…

„Trenutno imamo oko 30 aktivnih članova starosne dobi od 4 do 14 godina. Od toga je najviše djece sa dijagnozom autizma. Također, imamo i djece iz romske populacije, one bez roditeljskog staranja, ali i djece koja imaju „obje lijeve noge“. Međutim, napravili smo atmosferu da je u našoj školi svako dijete pobjednik – kaže naš sagovornik.

Na pitanje i konstataciju da se tu „trenira“ puno toga osim fudbala, smije se. Kaže da imaju i nekoliko sjajnih i talentiranih budućih fudbalera. Oni nadomještaju nedostatak vještine kod drugih što sve zajedno doprinosi izuzetnom stvaranju zajedništva.

„Utjecaj tjelesne aktivnosti na mentalno zdravlje potvrđen je u brojnim empirijskim istraživanjima na području anksioznosti, depresivnosti, psihosomatskih smetnji i samopoimanju. Redovna fizička aktivnost je zapravo jedan je od ključnih faktora za zdrav život. Tokom sportskih aktivnosti djeca se pripremaju za život, grade mehanizme koje će kasnije koristiti u životu. Prihvatanje poraza i uživanje u uspjehu skoro je najbitniji preduslov za razvoj stabilne ličnosti. U današnjem vremenu, nažalost, djeca se sve manje i manje okreću sportu i većinom daju prednost nekim najčešće surovim i agresivnim video igricama – kaže Hujdur i dodaje da mu je želja da od svih polaznika škole napravi zdrave članove zajednice, a ako samo jedan posto njih usto napravi i fudbalske karijere on će biti i više nego zadovoljan.

Objašnjava kako su on i njegovi prijatelji okupljeni oko „Respekta“ uspjeli pokazati da i djeca sa poteškoćama u razvoju fudbal doživljavaju sa entuzijazmom kao i njihovi vršnjaci koji idu u redovne škole.

„Tek smo na početku, ali se nadamo da ćemo uspjeti u svojim naumima. S obzirom da je naša škola besplatna za krajnje korisnike, t.j djecu, nadamo se da ćemo u skorije vrijeme obezbijediti neophodna sredstva za nesmetano funkcionisanje. Pozivamo sve roditelje da nam se priključe i upišu svoju djecu. Najsretniji smo kada nas nazovu i kažu kako njihovo dijete nema talenta za fudbal. Upravo nam takvi i trebaju – smije se Emir.

Na kraju poručuje:

„Fudbal za sve, živjeti za druge nije samo zakon dužnosti već i zakon sreće. Više detalja možete naći i na ovoj FB adresi: https://www.facebook.com/sfRespekt/ ( (aura.ba/A. H).