ELEKTRICITET: Frekvencije koje uništavaju

 Iako živimo u svijetu u kojem ljudi uglavnom vjeruju samo u ono što vide sopstvenim očima, ako odemo samo korak dalje primjetićemo da je ta činjenica paradoksalna, budući da danas postoje mnogi uređaji koji jednostavno dokazuju da je i ono što je prostom oku nevidljiva pojava, kao što je primjer sa elektromagnetnom energijom, vrlo lako „vidjeti“ i dokazati.

Prof. dr. Šuhreta Trobradović Seka (061/320-726)

Elektromagnetizam tijela je od krucijalnog značaja za funkcionisanje ljudskog organizma. Svaki elektron, ćelija, tkivo i organ u našem tijelu prenosi veoma specifičnu frekvenciju ili opseg frekvencija koji se mogu mjeriti. Na taj način današnja konvencionalna medicina vrši veoma važna ispitivanja poput elektrokardiograma (EKG) za srce, elektroencefalograma za mozak i magnetnu rezonancu za tijelo. Imajući sve ovo na umu vrijeme je da shvatimo da mi nismo samo fizička bića, već smo također, i energetska bića.

Jedan od poznatih američkih naučnika iz 80-tih godina, upoređuje energetske meridijane čovjeka sa kablovima za provod električne energije, primjećujući da prilikom protoka energije tijelom upotrebljavaju istosmjernu struju.

Također jedno od naučnih saznanja govori o tome da se komunikacija između ćelija odvija putem biofotona, bioloških čestica svjetla što je ujedno i najmanja količina elektromagnetne energije (kvantum). Sve naše fizičke radnje kao što su misli, emocije i pokreti su popraćeni sa biofotonskom komunikacijom između ćelija. Ove profinjene energije funkcionišu brzinom svjetlosti, mnogo brže nego hemijske reakcije ili prenos nervnih impulsa.

Frekvencija zagađenja

Imajuće gore navedene naučno potvrđene činjenice o stvarnoj prirodi ljudskog organizma, onda ćemo jednostavnije poimati opasnost koju predstavlja frekvencija elektro-zagađenja koju, u današnjem vremenu oko sebe imamo u zastrašujuće velikim količinima. Šta se zapravo dešava sa organizmom koji je izložen zračenju npr. mobitela, bežičnog interneta, geopatogenog zračenja i sl.?

Dakle sa konstatnom izloženošću ovoj vrsti razornih frekvencija dolazi upravo do blokiranja biofotonskih signala, a samim tim i do trajnog poremećaja osnovnih funkcija u tijelu, što sasvim jasno dovodi do problema u radu ljudskog organizma u onoj mjeri kojoj je osoba izložena zračenju. Oštećenje će zavisiti od dvije stvari: jačine elektro-zagađenja u neposrednoj blizini osobe i vremena izloženosti istoj.

Bili mi toga svjesni ili ne, ovakva vrsta zračenja konstatno remeti naš simpatički nervni sistem, koji se inače aktivira kada se nalazimo u nekoj opasnosti, a što uzrokuje pojačano lučenje kortizola – hormona stresa. Stalne promjene u nivou kortizola dovode da brojnih problema sa zdravljem od onih jednostavnijih kao što su sakupljanje sala na stomaku i naglo mršavljenje do mnogo ozbiljnijih problema kao što su nesanica, ubrzano starenje, slabljenje imuniteta, kardiovaskularne bolesti, fluktuacije nivoa šećera u krvi, autoimuna oboljenja i dr.

 Frekvencije koje uništavaju

Većina ljudi danas je trajno izložena vještačkim frekvencijama koje su često neizbježne, zbog ubrzanog porasta bežične tehnologije u našem društvu u proteklih deset godina. Pored toga stoji i činjenica da je u zadnjih stotinu godina došlo do akumulacije štetnog zračenja uglavnom veoma niske frekvencije kao što je zračenje dalekovoda, zatim mikrovalnog zračenja tj. zračenja mobitela i drugih bežičnih sistema, kao i najviših opsega frekvencije tj. jonizirajućeg zračenja u šta spadaju rendgenske i gama zrake. Sve ove vrste vještačkog zračenja direktno oštećuju ljudski organizam uglavnom na energetskom ili biofotonskom nivou, jer, kao što smo gore spomenuli, ljudi su u osnovi – energetska bića.

Slučaj iz prakse:  Ima lijeka za rak prostate!

Ismet F. , 45-godišnji muškarac sa dijagnosticiranim rakom prostate. Može se reći da je čitav život živio veoma nezdravo, pritom stalno konzumirajući duhan i alkohol u velikim količinama. Pored niza ostalih problema, žali se i na bolove stomaka. Nalaz digitalnog skeniranja energetskih meridijana (D.S.E.M.) ukazuje na veoma povišenu energiju kanala mokraćnog mjehura, koji je zadužen za pravilan rad prostate, i kanala stomaka, kao i jako sniženu energiju kanala jetre.

Nakon potpunog prestanka pušenja i konzumiranja alkohola, prebacivanja na zdraviji režim ishrane te nakon tromjesečne upotrebe Eliksira sa Kavkaza g. Ismet, je pokazao veliki napredak u stanju bolesti, što se ogleda u povlačenju simptoma poput otežanog i bolnog mokrenja, krvi u mokraći i drugih. Pacijent tvrdi da je razlika evidentna i da je bez sumnje došlo do znatnog poboljšanja.

U prostorije gdje pacijent boravi postavljeni su Cedar Neutralizer zaštitni uređaji koji su neutralizovali veliku količinu štetnog zračenja podzemnih vodenih protoka u spavaćoj sobi pacijenta. Također pacijent trajno nosi i Cedar Neutralizer model za nošenje kako bi bio zaštićen i od ostalih štetnih frekvencija koje ga okružuju.

Šta je Cedar Neutralizer?

Cedar Neutralizer je patentirani zaštitni uređaj koji  potpuno neutralizira sve vrste štetnog zračenja, uključujući geopatogeno ili Zemljino zračenje, kao i zračenje koje emituju elektronski uređaji poput mobitela, bežičnih sistema interneta, TV aparata i dr.  Ovaj uređaj se ne koristi za liječenje, već pruža zaštitu zdravlja ljudi, a posebno je namijenjen osobama koje nisu zadovoljavajućeg zdravstvenog stanja.

/aura.ba/

Komentari

komentara