Egipatska mitologija (2): Sunce – gospodar svega!

 Egipćani su se klanjali bogovima, poštovali ih i prinosili im žrtve. Smatrali su ih gospodarima svijeta. Vjerovali su u desetine bogova. Tako je bilo uvijek, osim u periodu Amarne. Po naredbi faraona Ekhnatona, hramovi su zatvoreni, a izgrađen je novi grad – Amarna. U Amarni su poštovali Atona – Sunčev disk. Prikazima starih bogova uništavana su lica. Za vrijeme invazija Grka, Thoth je povezivan sa Hermesom. Tokom vladavine Rimljana, uvedeno je hršćanstvo, te su hramovi zatvoreni. Izdana je naredba da se zabrani poštovanje poganskih bogova. Tada je Egipat preživio sve, osim gubitka svojih bogova.

Piše: ezoterista Zoran Šumadinac

Prvi i jedan od važnijih Bogova  egipatske mitologije je bio bog zvani Nun o kojem smo govorili u prošloj Auri.

Drugi isto jako važan bog  je bio bog Sunca nazvan Ra. Ra je bilo glavno božanstvo u religiji Starog Egipta do pete dinastije. Ra je uglavnom identifikovan kao Sunce, a središte njegovog kulta je bio Heliopolis, što na grčkom znači „grad Sunca“.

Ra se u umjetnosti obično prikazivao kao čovjek, sa faraonskom krunom (znak kraljevstva nad ostalim božanstvima) i Suncem iznad glave. Obično ima glavu sokola, kao Horus. Katkad je prikazivan drugačije u zavisnosti od položaja Sunca na nebu. Pri izlasku Sunca je bio prikazivan kao dijete, u podne kao čovjek, a u sumrak kao starac. Razlog ovom stalnom starenju je od Egipćana objašnjavano njegovim odsustvom sa svijeta dok su Oziris i Horus vladali umjesto njega. Uz ovo se obično veže i mit po kom Izida može prevariti Ra kao starca, pošto vlada na zemlji kao faraon, pa saznati njegovo tajno ime a time i tajnu njegove moći. Ra je delio mnoštvo simbola sa drugim sunčevim božanstvima, posebno Horusom.

Za stare Egipćane, Sunce je predstavljalo svjetlo, toplotu i, samim time, rast. Ovo je učinilo da Ra bude vrlo bitan za Egipćane, i vjerovatno zbog toga da ga učine gospodarom svega. Na Sunce se obično gledalo kao na oko ili tijelo Ra.

Za Sunce se vjerovalo da putuje u brodu, da zaštiti svoju vatru od pra-voda podzemnog svijeta kroz koje je prolazilo tokom noći. Ra je putovao u svom brodu sa raznim božanstvima, uključujući Maata koji je upravljao i Setom i Mehenom koji su branili brod od čudovišta podzemlja. U ova čudovišta se ubrajao Apep, zmija koji pokušava svake noći da proguta brod. Egipćani su vidjeli izlazak Sunca kao ponovno rođenje Sunca kroz Nut, nebo, izgrađujući koncept ponovnog rođenja i obnavljanja Ra, učvršćujući njegovu uloga kao boga stvaraoca.

Kako su kultovi raznih sunčevih božanstava rasli i padali, uloga Ra kao najpoznatijeg boga Sunca u egipatskom panteonu se konstantno mijenjala. Horus, Ra, Aten i Amon-Ra su izmjenjivali uloge, ali su svi zadržali svoja sunčana svojstva.

Amon-Ra je drevno egipatsko Sunčevo božanstvo. Amon-Ra je spoj dvojice vrlo važnih bogova. To su Amon i Ra. Ra je univerzalni bog Sunca, poštovan u cijelom Egiptu, zajedno sa svojom kćerkom Hathor, boginjom-kravom. Amon je bog Sunca iz Tebe, ali je njegova moć rasla. Sveštenici boga Amona su bili bogati te su povezali Amona i Ra. Stvoren je mit o sjedinjnju majke kraljice i Amona-Ra, te je tako došlo do vjerovanja da su faraoni sinovi Amona-Ra. Znatan preokret donio je faraon Ekhnaton, poštujući Atona.

Nakon, njegove smrti, Amon-Ra se ponovno vraća na stari položaj, te postaje kralj bogova, a sve Raove karakteristike prelaze na Amona. Bog Sunca je imao ulogu osvjetljavanja neba, te je donosio svjetlost živim ljudima na Zemlji, i mrtvima u podzemlju. Prvotno su postojala tri boga Sunca koja su predstavljala dan – Khepri, Ra i Atum, te “skriveni” Amon, bog Sunca i grada Tebe (Karnaka). Kao što je Ra izronio iz prvog oceana (Nun), tako je mit o stvaranju svemira preuzeo Amona-Ra za uzor, a njegov uzor bila je Raova moć…

(aura.ba)

Komentari

komentara

error: Content is protected !!