Dr. sc. Mirsada Zećo o terapijskim efektima zvuka: Zvukoterapija otklanja stres i jača imunitet

 Zvučna kupka je jedinstveno iskustvo duboke relaksacije koja ima terapijske efekte. Zvuk drevnih instrumenata kao što su: planetarni gong, himalajske zvučne zdjele, okeanski bubanj, koši ili zafir zvončići regeneriše tijelo, um i duh čovjeka. Zvučna terapija tek posljednjih godina dolazi na naše prostore i nudi nove uvide u mogućnosti liječenja ljudskog tijela i duše. Dr. sc. Mirsada Zećo istražuje nove tokove u muzičkoj pedagogiji, zvukoterapiji, upotrebu himalajskih zvučnih zdjela, planetarnih gongova i sličnih zvučnih stimulacija, kao muzičarka, predavačica i teoretičarka.

Od postanka čovjeka zvuk je sastavni dio mnogih rituala koji su imali za cilj da iscijele pojedinca ili zajednicu u skladu s običajima i prirodnim okruženjem
Savremene naučne studije sve više potvrđuju koliko muzika ili zvučne stimulacije ako ih koristi educirana osoba imaju preventivnu ulogu u otklanjanju stresa, pomažu bolji i kvalitetniji san, jačaju imunitet te bude kreativnost i optimizam, ističe dr sc. Mirsada Zećo.

Ona istražuje nove tokove u muzičkoj pedagogiji, zvukoterapiji, upotrebu zvučnih zdjela, planetarnih gongova i sličnih zvučnih stimulacija, kao muzičarka, predavačica i teoretičarka. Njena priča u ovoj oblasti je počela na doktorskim studijama sa mentorkom prof. dr Albinicom Pesek, gdje je počela otkrivati sve benefite zvukoterapije, koja je dosta mlada disciplina u odnosu na muzikoterapiju. Jer, kako ističe, kroz zvukoterapiju primjenjuje se organizovani zvuk i razne frekvencije koje imaju terapijske efekte.
Pozitivni efekti zvuka
– Zvuk i muzika su odvijek mediji koji su me interesovali, bilo da je riječ o umjetničkom, edukativnom ili terapeutskom aspektu. Na doktorskom studiju sa svojom mentoricom prof.dr. Albinicom Pesek otkrivam koliko je zvuk i zvukoterapija od pamtivijeka sredstvo koje se koristilo u raznim duhovnim ceremonijama za transformaciju i liječenje. I iako sam doktorirala na temi koja tretira pozitivne efekte zvuka i zvučnih vibracija, ne bih se nazvala zvukoterapeutkinjom. Nažalost, u BiH, kao ni u regiji, još ne postoji dodiplomski studij koji bi zadovoljio ovakav interdisciplinarni pristup terapiji i nauci.

Nadam se da ću imati priliku da se dalje stručno usavršavam u ovoj oblasti, i iako se ne predstavljam kao zvukoterapeut, moje zvučne kupke i radionice s djecom i odraslima svakako imaju pozitivne efekte na fizičko i mentalno zdravlje – kazuje Zećo za Auru.

Doktorsku disertaciju odbranila je na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu koji je prepoznao potencijal i vrijednost teme iz oblasti zvuka, edukacije i odgoja. Svojom doktorskom disertacijom uspjela je otvoriti prostor za ova aktuelna naučna istraživanja i njihovu svakodnevnu primjenu u radu sa djecom.
Zvukoterapija može da donese samo pozitivne rezultate te u radu sa djecom i odraslima nema kontraindikacija ukoliko ih koristi edukovana osoba.

-U muzikoterapiji se koristi najčešće umjetnička muzika i njeni elementi kao intervencija u medicinskom, obrazovnom i svakodnevnom okruženju u radu s pojedincima, porodicama ili zajednicama. Iako je muzikoterapija prije svega namijenjena osobama koje imaju tjelesne, emocionalne ili kognitivne poteškoće, može se koristiti za duboko opuštanje, reduciranje stresa, bolje raspoloženje ili za određene aktivnosti koje uključuju muziku”, ističe Zećo.

 Holistički pristup
Takođe, poznate su i naučne studije iz zvukoterapije koje potvrđuju zdravstvena poboljšanja u radu s djecom i odraslima s mentalnim poteškoćama. No, Zećo ističe da je tu najvažniji holistički pristup i timski rad sa stručnjacima iz medicinske struke, psihoterapeutima, socijalnim radnicima i pedagozima.
Gong kupke ili zvučne improvizacije su namijenjene, prije svega, u terapeutske svrhe. Zvuk gonga je najčešće nosilac cijele kupke ili glavna tema u kombinaciji s ostalim terapeutskim instrumentima, zavisno od kreativnosti izvođača i instrumenata koje ima na raspolaganju.

-Klijenti tokom gong kupke većinom imaju različite senzacije na boje: pojavu sinestezije, mali bol ili nelagodu na određenim dijelovima tijela ukoliko su imali neku frakturu ili operaciju, javlja se osjećaj težine u nogama i rukama. Na gong kupkama rezultati dolaze postupno, cijeli pristup je holistički, uzimajući u obzir sve psihofizičke specifičnosti pojedinca”, opisala je Zećo.
Kada je riječ o muzici kao fenomenu jedinstvenom za sve ljude, ona ističe da je to iz razloga što je sinhronizacija s prirodom, autentičnom kulturom predaka kroz zvuk i muziku jedna od iskonskih potreba čovjeka, te da kulture širom svijeta nastavljaju da se služe muzikom kako bi se uvijek i iznova povezali s ritmom života.

Preventivna uloga u otklanjanju stresa
Iako svakodnevno do najranijeg doba slušamo muziku i ona je involvirana u svaki segment naših života, drugačiji koncept zvuka, odnosno koncept zvukoterapije zasniva se na filozofiji da je sve vibracija, uključujući i ljudski organizam.
“Onog trenutka kad osjećamo bol ili imamo određeno oboljenje po principu zvukoterapije mi smo u disharmoniji. Terapeutski gongovi, zvučne zdjele, šamanski bubnjevi i slične zvučne stimulacije su terapeutski muzički instrumenti koji svojim zvučnim frekvencijama poboljšavaju psihofizičko stanje pojedinca”, objasnila je Zećo.

U nastavku potvrđuje važnost muzike tvrdnjom da mnoge studije potvrđuju koliko muzika ili zvučne stimulacije ako ih koristi educirana osoba imaju preventivnu ulogu u otklanjanju stresa, pomažu bolji i kvalitetniji san, jačaju imunitet, bude kreativnost i optimizam.

-Gong kupke ili zvučne improvizacije su odličan način da naučimo kako da se nosimo sa svim izazovima i poteškoćama na fizičkom, mentalnom i duhovnom nivou – kaže Zećo.

Na kraju, ističe da je njoj rad sa zvukom omogućio da razvija svoju kreativnost, kompetencije i priliku da sarađuje sa različitim ljudima iz naše zemlje i regije koji žele bolju budućnost na ovim prostorima.
– Pored stručnih edukacija, jako je važno da budemo savjesni, odgovorni i shvatimo da je uloga zvuka i muzike tek jedan segment u postizanju zdravijeg načina života. Terapeutski efekti zvuka u korelaciji sa holističkim ili cjelovitim pristupom zdravlju daju značajne rezultate i transformišu pojedinca i društvo u cjelosti.

PRVI ZVUK
Neurološka ispitivanja sve više potvrđuju da se zvuk još u majčinoj utrobi povezuje s izvornim iskustvom zaštićenog prostora. Dijete proizvodi zvukove od rođenja, oni su prvi znakovi njegovog postojanja i sredstvo komunikacije, način da se upozna sa svijetom šumova i glasova, kao i svijetom muzike. Pažljivo odabrana muzička djela, slušanje muzike, pjevanje ili sviranje može značajno pomoći u preventivi i očuvanju zdravlja. Tehnike opuštanja, posebno zvučne stimulacije ovih terapijskih instrumenata, mogu se uklopiti u svakodnevni život svakog pojedinca”, istakla je Zećo.
 Iz biografije dr. sc. Zećo

Dr. sc. Mirsada Zećo, rođena je u Sarajevu, gdje radi kao docentica na odsjeku za predškolski odgoj na predmetima Metodika muzičkog odgoja (I-IV) i izborni predmet Zvučne improvizacije na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu. Diplomirala je i magistrirala na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Doktorski studij završava na Pedagoškom fakultetu Sarajevo pod mentorstvom prof. dr. Albince Pesek. Kroz rad u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju kao predavač muzičke kulture poznaje izazove svakodnevnog rada sa djecom institucionalnog i privatnog školstva. Istražuje nove tokove u muzičkoj pedagogiji, zvukoterapiji, upotrebu himalajskih zvučnih zdjela, planetarnih gongova i sličnih zvučnih stimulacija, kao muzičar, predavač i teoretičar.
Aktivno učestvuje na domaćim i međunarodnim konferencijama. Član je Muzikološkog društva FBiH gdje aktivno sudjeluje pišući stručne i naučne članke.

 Turbofolk ima negativne utjecaje na čovjeka
Određene zvučne vibracije, kao i specifična vrsta umjetničke muzike blagotvorno utječu na naše raspoloženje i psihofizičko zdravlje. Istraživanja su također pokazala da agresivna muzika loše estetske kvalitete poput tzv. turbo folk muzike ima negativne uticaje. Obiteljsko naslijeđe, okruženje u vrtićima i školama od presudne je važnosti za formiranje muzičkog ukusa i senzibiliteta, razvijanje svijesti o zvukovima i muzici koju konzumiramo.
(E. K./aura.ba)