Dova kojom se otklanjaju sve poteškoće

Imam Muslim u svome Sahihu bilježi predaju od Ibn Abbasa, r.a., u kojoj stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., prilikom poteškoće učio ovu dovu:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

La ilahe illellahu-l-‘azimu-l-halim. La ilahe illellahu Rabbu-l-‘arši-l-‘azim.

La ilahe illellahu Rabbu-s-semavati ve Rabbu-l-erdi  ve Rabbu-l-‘arši-l-kerim./        

Nema boga osim Allaha, Veličanstvenog i Blagog.

Nema boga do Allaha Gospodara Arša veličanstvenog.

Nema boga do Allaha Gospodara nebesa i Zemlje i Gospodara Arša časnog.

Ovu dovu trebalo bi učiti uvijek kada se pojave teškoće. Imam Et-Taberi tvrdi da su spomenutu dovu prve generacije muslimana učile u teškim situacijama i da su je zvali Dova koja se uči u teškoćama.

Komentarišući ovaj hadis, et-Tibi kaže: U ovom hadisu Uzvišeni se veliča i hvali Njegovim imenom el-Halim, Blagi, jer je to ime u skladu s otklanjanjem poreškoća i briga. Blagost ukazuje na znanje, jer neznalica niti može biti blag niti može biti plemenit.

Imam Ibn Hadžer el-Askelani, u djelu Fethu-l-Bari navodi brojne primjere selefa koji su, doveći ovom dovom, izašli iz briga i poteškoća.

Još jednu od dova u nedaćama prenose svi autori većih hadiskih zbirki, izuzev et-Tirmizije, od Esme b. Umejs, koja je kazala: Allahov Poslanik, s.a.v.s., mi je rekao: Hoćeš li da te podučim riječima koje ćeš kazati u nedaćama? To su riječi: Allah Allah Rabbi la ušriku bihi šej’a – Allah, Allah je moj Gospodar, ne pripisujem Mu druga. 

Ebu Davud također prenosi predaju, koju Ibn Hibban ocjenjuje vjerodostojnom, u kojoj stoji: Dova čovjeka u nevolji je: Allahumme, rahmetek erdžu, fe la tekilni ila nefsi tarfete ajn, ve aslih li ša’ni kullehu, la ilahe illa ente – Allahu, Tvojoj milosti se nadam, nemoj me prepustiti sebi ni treptaj oka, popravi moje cjelokupno stanje, nema božanstva osim Tebe. (Islam Bosna.ba)

Zaradite dobro djelo tako što ćete na što više mejsta podijeliti ovu dovu, kako bi je što više ljudi vidjelo.