Djevojke koje su hirurškim putem vratile nevinost: “Ne želimo da nas muževi pitaju gdje i kako…”

Žene iz Crne Gore i dalje se podvrgavaju operacijama obnove himena, sa sviješću da time čuvaju svoju i čast familije. Operacije se rade u Crnoj Gori, a za novi djevičnjak odlazi se i na klinike u okruženju.

Dok ljekari sa kojima smo razgovarali smatraju da ne treba ulaziti u motive zbog kojih se žena odlučuje na takav korak i da ne treba suditi o etičnosti intervencije te moralu pacijentkinje, sociolozi i feminističke aktivistkinje, sagovornici smatraju da je riječ o “prevari”, degradaciji žene, te njenom svođenju na objekat i vrstu robe.

Razlozi zbog koga se žene podvrgavaju ovoj vrsti operacije ukorijenjeni su u tradiciji i patrijahalnosti, jer je nekada pravilo bilo da žena uđe nevina u brak. Danas, se žena na ovaj način degradira i ponižava, a u osnovi svega je “prevara”, kao sve prisutni stil življenja nastao u tranzicionom vakumu.

Rekonstrukciji himena se podvrgavaju uglavnom mlađe žene sa sjevera pred kojima su ugovoreni brakovi i zahtjevi sredine iz koje dolazi da se uđe nevin u brak, kaže za RFE plastični hirurg, doktor Žarko Borović:

”Motivi su razni mada je najčešće zahtjev vezan za ulazak u brak, odnosno da budu nevine za ulazak u brak. Ipak je naša sredina tako patrijarhalna, posebno na sjeveru gdje je nevinost kako bi rekli dobra polazna osnova za brak. Kada me već pitate, djevojke najčešće kažu da žele sebe da poštede bilo kakvih objašnjenja i razjašnjenja, gdje i kako.”

Kada je riječ o etičkoj opravdanosti intervencije obnove himena, doktor Borović je mišljenja da ljekar nije taj koji treba da sudi o tome, niti o moralu žene koja dođe sa zahtjevom da joj se vrati devičnjak:

”Doktor koji radi tu intervenciju ne radi ništa neprirodno nego na zahtjev pacijenta vraća jedan dio njenog tijela u ovom slučaju himen u prvobitno stanje a o etičnosti, moralnosti i svim moralnim kategorijama niej na doktoru da sudi nego na pacijentkinji i njenoj okolini”, navodi dr. Borović.

Nevinost se nekada, u patrijahalnom društvu, vezala za netaknutost, čistotu, čast djevojke i familije i bila je imperativ za ulazak u brak.

Tradicija je danas na izmaku, ali je uočljivo da njeni negativni oblici odolijevaju, konstatuje sociolog Ratko Božović.

Rekonstrukcija himena je izraz društva u kome živimo. Njegovo shvatanje kao određene vrijednosti simptom je tretiranja žene i ženskog tijela kao objekta i robe, ukazuje profesorica filozofije, feministička aktivistkinja, Paula Petričević:

”Ne postojanje ovog garantnog pečata obara cijenu žene na patrijarhalnom tržištu To naravno stoji u bliskoj vezi sa tim da je kontrola ženske seksualnosti i tijela zapravo centralna poluga patrijarhata koja počiva na njegovoj ključnoj premisi a to je da žene nisu slobodna, autonomna bića, da nemaju te ključne osobine subjekta i da nemaju vrijednosti po sebi već prvenstveno za nekoga drugog”, konstatuje Petričević.

Odolijevanje vremenu negativnih oblika tradicije, kao što je obnova himena, za sociologa Božovića je pokazatelj da je uspostavljen sistem vrjednosti u čijoj osnovi je prevara, a istina stradala:

”Prevariti i učiniti nešto kao da jeste, a nije je nešto što je postalo normalno komunikaciji. Zapravo očekivanja drugih moraju biti u znaku prevare,blefa, simuliranja i svega onoga što je u ljudskoj komunikaciji prisutno kao poraz te komunikacije”, ocjenjuje Božović.

Sličnog je stava i Petričević, koja smatra da je proizvodjenje himena u vrijednost izraz licemjerstva i dvostrukog morala društva.

Berberović: Cijena je prilagođena bh. standardima

Metoda je kažu stručnjaci jednostavna. Iako je za neke seks tabu tema, činjenica je da se plasiraju i prodaju i najčudnije i najbizarnije robe i usluge. O jednom za mnoge neobičnom zahvatu je riječ i u ovom tekstu…

Među onima koji u BiH obavljaju, između ostalih, operativne zahvate “vraćanja nevinosti”, himenoplastiku, je i Centar za plastičnu hirurgiju u Tuzli, koju vodi nadaleko čuveni dr. Zlatko Berberović. Čuven je zbog svoje sposobnosti da uljepša ženu i muškarca, ali još čuveniji zbog metode vraćanja nevinosti dama kako iz BiH, tako i iz dijaspore.

– Najviše pacijentica imam iz Hercegovine, mada ni ostatak Bosne ne zaostaje. Tu su takodje dijasporke mahom iz Italije, Austrije i Belgije romskog porijekla kojoj je nevinost potrebna da bi stupila u brak. Kod Roma je to specifično jer ukoliko mlada nije nevina zna se desiti i belaj – kaže za portal Aura.ba Berberović.

Ističe i da je imao slučajeve da su nevinost htjele vratiti i djevojke žrtve silovanja, koje su na taj način htjele barem djelomično da zaborave užas koji su preživjele, ali i da je imao i neobičnih zahtjeva poput poklona za Dan zaljubljenih ili godišnjice braka. Međutim najveći broj pacijentica na ovaj se korak odlučuje zbog činjenice da im je prvo seksualno iskustvo bilo loše.

Ovaj stručnjak posebno pamti jedan slučaj. U njegovu ordinaciju stigla je djevojka kako bi uradila himenoplastiku. Ali treći put za redom.

– Sjećam se kad je došla prvi put. Bila je uplašena i kazala kako se udaje za muškarca koji živi u Saudijskoj Arabiji. Drugi put je opet došla.

Kada se treći put pojavila, operaciju sam joj uradio gratis i tu naša priča završava. Od tada kod mene važi pravilo: Svaki treći put je džabe!, priča Berberović.

Berberović ističe da je cijena ponovnog “vraćanja nevinosti” prilagođena bh. standardima.

– Cijena himenoplastike je 1.400 KM, a ukoliko se dama ponovo odluči počastiti ovim zahvatom drugi put je cijena 50% jeftinija. Koa što maloprije rekoh treći put je gratis – priča Berberović.

Na pitanje da li se može ˝provaliti˝ da je neka djevojka radila himenoplastiku dr. Berberović se slatko nasmijao i rekao:

– Ja mogu, ali vam garantujem da nijedan drugi muškarac ne može osjetiti niti znati da himen nije pravi – zaključuje Berberović.

(Arhiv Aure)