Devetogodišnji genijalac: Cilj mi je dokazati postojanje Boga

Psiholozi za devetogodišnjeg Vilijama Meilisa imaju samo dvije riječi – “čista genijalnost”.

Ovo čudo od djeteta je sa samo sedam mjeseci izgovarao pune rečenice, sa dvije godine je mogao da množi brojeve, čita i piše. S pet godina rješavao je geometrijske zadatke. Završio je srednju školu i trenutno studira astrofiziku. Vilijam kaže da mu je astronomija omiljeni predmet, a s obzirom na zavidno znanje koje je pokazao iz matematike, fizike, istorije i drugih nauka, mogao bi da se bavi čim god poželi.

Jedan od njegovih ciljeva jeste da dokaže svijetu da Bog postoji. Njegova ideja temelji se na pretpostavci da je samo vanjska sila mogla stvoriti svemir u kojem postojimo. Ideja nije prva takve vrste u području filozofije i različitim područjima nauke, ali Vilijem želi da predstavi novi koncept.