DANIJELI HADŽIĆ IZ ILIJAŠA JE POTREBNA NAŠA POMOĆ: ZA TRANSPLANTACIJU PANKREASA I BUBREGA POTREBNO 69.000 eura

Danijela Hadžić (37) iz Ilijaša od svoje sedme godine boluje od dijabetesa uslijed čega je došlo do prestanka rada bubrega i dodatnih komplikacija koje bolest nosi.

Budući da je bolest nepredvidljiva i sa sobom nosi teške posljedice, Danijeli je potrebna naša pomoć.

Uz pomoć dobrih i humanih ljudi nada se da bi mogla prikupiti potrebna novčana sredstva u iznosu od 69.000 eura.

Jedina opcija za rješenje njenog zdravstvenog problema je transplantacija pankreasa i bubrega koja bi se obavila u Italiji.

Danijela je prije dvije godine tražeći izlaz iz svog problema imala i potencijalnog donora bubrega ali zbog zdravstvenog stanja ta mogućnost je odbačena i Danijela je primorana na ovaj korak koji je vodi ka izliječenju.

BROJEVI ŽIRO RAČUNA NA KOJE DANIJELI MOŽETE POMOĆI SVOJIM UPLATAMA:

Račun u KM: 1601087110106859
Vakufska banka DD Sarajevo
Danijela Hadžić

Devizni račun: Vakufska banka DD Sarajevo
S.W.I.F.T. Code: VAKUBA22
IBAN: BA391601087110106956
Danijela Hadžić
126 Ilijaške brigade 61, Ilijaš

Pokažimo humanost i pomozimo da se jedan mladi život sačuva!