Danas nastupa negativna energija: Pogledajte kakve tegobe ćete osjećati!

Zoran petrović Šumadinac

Za aura.ba piše: Zoran Petrović Šumadinac

Danas u 15:50 minuta nastupaju jaki i veliki snopovi negativne energije koje nam emituje naša najveća i najznačajnija planeta SUNCE. Naime, neposredno pred navedeno vrijeme sa trećeg sloja sunčevog omotača KORONE velikom brzinom počeće padati negativna energija u snopovima; do toga dolazi jer se KORONA čisti nakupljenim gasovima koje se nalaze u HROMOSFERI. Ova vrsta energije uticat će na jako veliki broj osoba, a simptomi koje možete osjećati su: Slaba ili blaga glavobolja, teški čeoni dio tj. stega u predjelu čela, brobadanje u grudima, mnogi će osjećati kao da im se steže srčani mišić, povišeni krvni i srčani pritisak, blaga napetost, a neki mogu osjetiti čak i blagu mučninu bez povraćanja.

Ova pojava navršit će se u toku noći i to u 01:45. Važno je da napomenem da su u pitanju prirodne negativne energije i da ne trebate paničiti već da se opustite, što više odmarajte, uzimajte što više nealkoholne tečnosti i bez prijeke potrebe ne izlazite iz vaših kuća.

Riječ dvije o ovom prirodnom fenomenu o kojem veoma malo znamo. Sunce je središnja zvijezda Sunčevog sistema. Ono je patuljasta zvijezda spektralnog tipa G2 površinske temperature 5700 K. Kao i sve zvijezde Sunce je kugla užarenog gasa, a izvor energije mu je nuklearna fuzija koja se odvija u središtu gdje je temperatura približno 15 miliona kelvina. Prilikom fuzije u kojoj se dva atoma vodonika spajaju u atom helijuma uz oslobađanje energije Sunce svake sekunde troši oko 4 miliona tona svoje mase. Kora koja okružuje jezgro Sunca naziva se radijacijska zona i u njoj se fotoni, izračeni prilikom fuzije u središtu, sudaraju sa elektronima i jonima te uzrokuju ponovno zračenje svjetlosti i toplote. Ispod radijacijske zone se nalazi konvekcijska zona u kojoj teku struje gasova prema višim slojevima, tamo se hlade odnosno predaju energiju i zatim ponovno vraćaju prema središtu kako bi se zagrijali. U Sunčevom omotaču postoje tri sloja i to su: Fotosfera, hromosfera i korona. Sunce kao i planete u Sunčevom sistemu rotira oko svoje ose i to jednom svakih 25 dana. Masa sunca je oko 333000 puta veća od mase Zemlje, dok mu je prečnik 109 puta veći. Površina Sunca koja se vidi u vidljivom dijelu spektra se naziva fotosfera. Većina zračenja koja se emituje iz fotosfere je u vidljivom dijelu spektra ili bliskom infracrvenom. Iznad tog sloja se nalazi Sunčeva atmosfera koja je sastavljena od vrlo vrućih gasova koja je propusna za zračenje u vidljivom dijelu spektra i emituje zračenje na X i ultraljubičastim talasnim dužinama.

Atmosfera je gasoviti sloj koji se nalazi iznad fotosfere u Sunčevom omotaču. Možemo je vidjeti kao svjetleći prsten za vrijeme pomračenja Sunca. KORONA je treći sloj u Sunčevom omotaču. Kao i hromosfera može se vidheti samo za vrijeme pomračenja. Proteže se na udaljenosti od nekoliko Sunčevih prečnika.

(aura.ba)