Dame odgovorile: Ovako izgleda “Gospodin Savršeni”

Jeste li se ikada zapitale koje sve osobine treba da ima dobar muž? Ovo pitanje postavljeno je hiljadama žena koje su učestvovale u istraživanju sprovedenom u Velikoj Britaniji, a rezultati su bili i više nego zanimljivi!

Cilj ankete sprovedene na uzorku od pet hiljada žena različitih godina, koje su bile ili su još u braku, bio je da se otkrije koje muške osobine u braku žene najviše cijene.

Iako su odgovori bili vrlo različiti, neki od njih su se često ponavljali.

Naime, osobine dobrog muža, koje je izdvojilo najviše žena (njih 71 odsto), bile su povjerenje i odanost, dok su se na drugom mjestu našli mali znakovi pažnje, odnosno činjenica da njihov partner zna šta one vole i šta ih uvijek obraduje.

S obzirom na to da je lista osobina najboljeg muža i partnera vrlo duga, izdvojili smo 10 najčešćih odgovora koji, ako ih spojimo u jednu cjelinu, otkrivaju kako bi trebalo da izgleda savršen muž!

Vjeruje vam
Odan vam je i vjeran
Zna šta volite
Cijeni vašu potrebu da imate vrijeme samo za sebe
Dobar vam je prijatelj
Pomaže vam da budete bolja osoba
Uvijek možete da mu se izjadate
Smijete se zajedno
Možete da osjetite koliko vas voli
Pomaže vam u kućnim poslovima