Dabogda…! Šta se ustvari desi kada nekog prokunete? Strašna stvar i to veoma loša po vas!

Ne proklinjite nikog. Poznat je hadis Allahovog Poslanika Muhammeda, a.s., u kojem se kaže da kada osoba nekog prokune, to jest prizove kletvu na nekoga, ta se kletva penje do nebesa, nakon čega se nebeska vrata zatvore, zatim se kletva spušta na Zemlju, pa se zemaljske kapije također zatvore, poslije čega se kletva zbog nemogućnosti da negdje ode direktno uputi na onoga na koga su upućene riječi kletve.

Ako isti zaslužuje da mu se obistine riječi kletve tako ga i zadesi, odnosno to mu i bude, a ako to osoba ne zaslužuje, onda se kletva vrati na onoga ko je izgovorio.

Iz ovog hadisa, ali i iz mnogih drugih jasno zaključujemo pogubnost kletve i opasnost koju ona sa sobom nosi, a da je ljudi uopće nisu dovoljno svjesni: ”Nije vjernik onaj koji vrijeđa niti onaj koji proklinje niti onaj koje je nepristojan niti onaj koji druge zlostavlja.” (hadis bilježi Tirmizi).