Da li možete da je riješite iz prvog pokušaja: ODREDITE IDENTITET BOGOVA!

Širom Interneta mogu da s epronađu različite zagonetke i mozgalice, a jedna je popularna već nekoliko godina unazad, međutim do njenog konačnog rješenja malo ko je došao. Ova zagonetka ne podrazumijeva nikakve trikove i cake, već je potrebno iskoristiti isključivo logiku.

Evo kako glasi zagonetka:
Tri boga, A, B i C, zovu se, po redu, Istina, Laž i Nasumičnost. Istina uvijek govori istinu, Laž neistinu, ali Nasumičnost potpuno proizvoljno bira da li će reći istinu ili laž.

Vi morate da odredite identitet bogova A, B i C postavljanjem tri pitanja sa DA ili NE odgovorima i svakog boga možete pitati samo jedno pitanje. Bogovi razumiju jezik kojim se služite, ali će vam dati odgovore ne svom jeziku. U njemu se za ‘DA’ i ‘NE’ koriste ‘da’ i ‘ja’, ali vi ne znate šta koja od ove dvije riječi znači.
Dakle, koje pitanje ćete postaviti da utvrdite ko je koji bog? Za rješenje ovog problema postoje 3 različita načina da se dođe do odgovora.

Evo koja su to tri pitanja:

1. Za boga A: Da li ‘da’ znači ‘DA’ ako i samo ako si ti Istina i ako je B Nasumičnost? (pretpostavimo da je A rekao ‘ja’ i da je time potvrdio da je B Istina ili Nasumičnost).

2. Za boga B: Da li ‘da’ znači ‘DA’ ako i samo ako je Pluton najmanja planeta? (prepostavimo da je B odgovorio ‘da’, što ga čini Istinom).

3. Pitanje opet za B, odnosno Istinu: Da li ‘da’ znači ‘DA’ ako i samo ako je A Nasumičnost? Kako je B Istina, mora reći ‘da’, što znači da je A Nasumičnost, a C time postaje Laž.