Curryjevu mrežu zračenja mnogi stručnjaci su ocijenili kao jednu od najopasnijih: Čvor koji ubija

Namjera ovog serijala o štetnom zračenju sigurno nije u tome da se pokaže nivo znanja o štetnom zračenju, niti da se u ljude usadi strah ili briga, već da se na jedan intenzivan i jasan način predstavi velika opasnost koju ono predstavlja za njihovo zdravlje. Ozbiljnost u shvaćanju i prihvaćanju ovih savjeta je ključna da bi se čovjek sačuvao od teških bolesti od kojih pati sve veći broj ljudi. Mnogi su nam se javljali sa vidnom željom da promijene svoj način života u pogledu zaštite od štetnog zračenja, i svakoj od tih osoba se svakako isplatilo, jer su nakon toga uživali u boljem stanju zdravlja

Piše: Prof. dr. Šuhreta Trobradović Seka (061/320-726)

Liječnik i istraživač dr. Manfred Curry je kao direktor jednog njemačkog instituta proveo brojna istraživanja o utjecaju zemljinog zračenja na čovjeka. Dr Curry je istraživanjem utvrdio da se ljudi razlikuju od vrste vlastite energije koju emituju, a koja je u formi valova. On nadalje objašnjava da se ljudi razlikuju po dužini tih valova, tako da ih u skladu sa tim možemo podijeliti u tri grupe.

Prva grupa je osjetljiva na vrućinu, i njihova dužina talasa jeste od 0 do 40 cm. Lako ih je prepoznati jer ovakva vrsta ljudi, često bježi u hlad i ne može podnijeti dugo bilo kakav izvor topline kao npr. fen. Zatim postoji mješovita grupa čija dužina valova iznosi od 40 do 60 cm.  I na kraju osobe koje su osjetljive na hladnoću, a koje često vidimo da se oblače uvijek toplije nego je to potrebno. Dužina valova koja emituju njihova tijela jeste od 60 do 100 cm.

Pored toga što je dužina talasa kod ovih ljudi urođena, postoje određeni uslovi pod kojima se ovi talasi skraćuju ili produžuju. Među njima spadaju: upotreba različitih medikamenata, toplo ili hladno vrijeme, štetno zračenje u okolini osobe i naravno način prehrane. Idealna talasna dužina tijela bi bila oko 50 cm, što predstavlja zlatnu sredinu.

Velika vjerovatnoća za rak!

U nastavku istraživanja dr Curry otkriva da se dužina talasa kod osobe najviše produžava kada se nalazi na zemljinim magnetnim linijama, a naročito na njihovim ukrštenjima. Rezultat njegovog istraživanja jeste zapanjujuće otkriće u kojem je jasno utvrdio da onda kada se  talasna dužina čovjeka poveća na nešto više od 100 cm, sa velikom vjerovatnošću dolazi do obolijevanja od raka!!!

Pored ostalog plod dr Curryjevog rada je širom svijeta poznata mreža poremećenih zona, tzv. Curryjeva mreža. Mreža se pruža u pravcu sporednih strana svijeta, SI-JZ i JI-SZ, pod pravim uglom, a nekada i iskošeno. Razmak između linija mreže je otprilike 3,5 ili 4 m. Naravno, postoji znatna razlika zavisno od dijela svijeta u kojima se nalaze, a same pruge mreže su prosječne širine od 75 cm. Interesantna je činjenica da se njihova širina mijenja zavisno od vremenskih prilika.

Pozitivni čvorovi šire rak

Nakon niza naučno-istraživačkih radova dr. Curry je došao do načina na koji mreža funkcioniše i otkrio koje su sve posljedice boravka na tim mjestima unutar same mreže. Uvidio je da postoje mjesta gdje se mreža ukrštava, a što se još naziva i čvorište. Ustanovio je da postoje puneći ili pozitivni čvorovi, koji produžavaju vlastitu čovjekovu talasnu dužinu i prazneći ili negativni čvorovi koji istu skraćuju. Ovi čvorovi imaju veoma intenzivan utjecaj na razvoj bolesti kod čovjeka, pa je tako ustanovljeno da pozitivni (+) čvorovi izazivaju bujanje rak-ćelija tako pospješujući ovu bolest, dok negativni (-) čvorovi neminovno dovode do upala, ukoliko osoba spava iznad njih.

 

Treba napomenuti da u vrijeme prijašnjih generacija mreže zemljinog zračenja nisu imale loš utjecaj na zdravlje čovjeka, već su u to vrijeme opasnost predstavljali podzemni vodeni protoci sa svojim zračenjem. Tek u novije vrijeme, kada je čovjek oslabio zbog nezdravog načina života kao i zbog ljudskog uništenja prirode, ove mreže imaju poguban utjecaj na njegovo zdravlje.

Curryjev čvor i podzemni vodeni protok – smrtonosna kombinacija

Već smo ranije govorili o jakom intenzitetu zračenja koje dolazi iz podzemnih vodenih protoka, i šta sve takvo zračenje može učiniti na jedan osjetljiv ljudski organizam. Imajući to na umu, tek onda možemo zamisliti šta se dešava ukoliko se ova, još od drevnih vremena prepoznata opasnost, udruži sa ukrštenjem geomagnetnih pruga tj. čvorištem Curryjeve mreže.

Brojni svjetski naučnici iz ove oblasti, koji su svoje cijele živote proveli u istraživanju ovih fenomena, a ja također svojim radom to mogu potvrditi, došli su do zaključka da je kod svih ljudi oboljelih od težih bolesti prisutna makar jedna od navedenih vrsta štetnog zračenja, dok je kod veoma teških slučajeva skoro uvijek prisutna ova smrtonosna kombinacija!

Brzi test postojanja štetnog zračenja

Jedan od prvih znakova da se čovjek nalazi na Curryjevom čvorištu jeste nagla neobjašnjiva nervoza, jer ova vrsta zračenja najviše djeluje na vegetativni nervni sistem, dok same pruge Curryjeve mreže nemaju naročit utjecaj na ljudski organizam. Kada je riječ o prvobitnom prepoznavanju smrtonosne kombinacije Curryjevog čvora i podzemnog protoka vode, možemo reći da u tim slučajevima iznenada dolazi do drhtavice, grčeva, a ponekad i do padanja u nesvijest.

Da bi ilustrirali intenzitet štetnog elektromagnetnog zračenja iznad samog čvora, navešćemo iskustvo jednog jedanaestogodišnjaka čiji organizam je veoma osjetljiv na sve oblike elektriciteta. Nakon što je doveden na lokaciju Curryjevog čvorišta dječak je izjavio da se osjeća kao da munja prolazi kroz njega!

Najsigurnija zaštita i od ovog štetnog zračenja jeste – Cedar Neutralizer ploča i Eliksir sa Kavkaza. Opširnije na broju telefona: 061 320 726.

 

 

error: Content is protected !!