Čudotvorna kombinacija brojeva i slova: VAŠE IME OTKRIVA DA LI ĆETE IMATI ILI NE NOVCA!

Kombinacija brojeva i slova vašeg imena može otkriti da li ćete lako u životu dolaziti do novca ili ćete morati da novac mukotrpnim radom zaradite svaku marku, dinar,euro…
Da bi ste to saznali to jeste da li vaše ime može da vam donese novac morate znati kako to da izračunate:

Prvo napišite svoje ime i prezime, pa u tabeli ispod pronađite broj koji odgovara svakom slovu. Nakon toga je potrebno da saberete brojeve imena i prezimena odvojeno, a onda saberete i ta dva broja.(ako vam se u imenu i prezimenu nađu)

Sabirajte sve dok ne dobijete jednocifren broj.

1: A, F, N, V
2: B, G, Nj, Z
3: C, H, O, Ž
4: Č, I, P
5: Ć, J, R
6: D, K, S
7: Dž, L, Š
8: Đ, Lj, T
9: E, M, U

Broj 1
Broj jedan teži ka tome da uvijek bude prvi.Ovakve osobe se trude da savršeno obavljaju svoj posao jer oni znaju da im od toga zavisi njihovo samopoštovanje. Nikad se ne oslanjaju na druge osobe i ne računaju na tuđu pomoć. Njih više zanima rad nego sticanje kapitala to jeste novca

Broj 2
Osobe „pod“ brojem dva uvijek imaju uza se partnere koji im pomažu oko toga kako da dođu do novca. Njih partner obično izdržava, zapošljava ili im obezbjeđuje uslove kako bi uspjeli da realizuju svoje poslovne potencijale i prilike. Potencijal osoba broj dva najviše dolazi do izražaja kada rade u grupi ili timu

Broj 3
Ove osobe možda i najviše vole novac, ali do njega dolaze veoma teško. Međutim, ako uspiju da sopstveni biznis povežu sa potrebom da se zabavljaju, onda ni ovim osobama neće manjkati novca. Glavna karakteristika je njihova kreativnost i spremnost za rad

Broj 4
Ljudi sa ovim brojem ni do čega ne dolaze lako i uvijek moraju da se pomuče. Takođe moraju da ulažu nevjerovatne napore za svaki njihov uspjeh i da se odriču zabave zbog posla. Često ćete čuti da odbijaju poslove koje vole, a sve to zbog bolje plaćenih poslova.

Broj 5
Ove sobe su ležerne i njihova najveća zarada ih očekuje na putovanjima ili u inostranstvu. Osobe koje nose u imenu broj pet su veoma prilagodljive i obično imaju dobru intuiciju. Takođe imaju sposobnost koja im pomaže da ne troše novac tamo gdje bi ga ostali potrošili.

Broj 6
Osobama sa brojem šest su potrebni ljudi koji su istomišljenici i sa kojima će se povezati. „Šestice“ najveći uspjeh ostvaruju kroz porodični biznis. Ako osobe pod brojem šest ne uspiju da se zaposle u zajednici, može da se desi da čitav život provedu u bijedi i siromaštvu.

Broj 7
Sedmice najviše vole kada otkrivaju tuđe tajne, jer im to ide od ruke, a od toga mogu i solidno da zarađuju. U stanju da žrtvuju novac samo da se bave onim poslovima koje vole i u koje vjeruju. Ako im je sudbina takva da ne moraju da brinu o finansijama, uživaće u potpunosti.

Broj 8
Ljudima „Osmicama“ je najvažnije da budu dobro plaćene za ono što rade. One nisu sposobne samo da zarade novac, već su sposobne i da ih dupliraju. Jedna od njihovih glavnih karakteristika je da znaju da ulože novac tako da se on bukvalno sam od sebe umnožava.

Broj 9
Ljudi koji imaju broj 9 u imenu tragaju za poslovima koji će im donijeti brzu i laku „lovu“ kao i veliki novčani profit. Njihova glavna osobina je nestrpljivost, a to je za njih velika prepreka u radu i u zarađivanju. “Devetke” ako shvate da se trud ne mora uvijek isplatiti iz prve, imaće veliku šansu da se obogate.