Čudo iz Kine: Ovo je biljka čiji korijen štiti čitav srčani mišić

Kombinovanje biljnih jedinjenja “Radix aconiti carmichaeli” i sladića, može regulisati proteine kalcijuma i zaštititi srce, navodi se u novoj studiji.
Tim istraživaca sa “Žejiang” kineskog medicinskog univerziteta u Kini je proučavao da li aktivne komponente- akonitin, likviritin i glicireretinska kiselina, koje se nalaze u “Radix aconiti carmichaeli” i sladiću, mogu dovesti do regulisanja međućelijske kalcijumske homeostaze i kruženje kalcijuma, što bi moglo potvrditi terapeutska svojstva.


“Radix aconiti carmichaeli” je popularna kineska medicinska biljka, koja se koristi za tretiranje hroničnih bolesti srca.

Sadrži kardiotonik, antinociceptiv (blokira detekciju bolnih stimulusa senzornih neurona) i ima antiupalna dejstva. Primarna komponenta “Radix aconiti carmichaeli” je akonitin, koji je odgovoran za farmakološke aktivnosti.

Akonitin se koristi u Kini kao analgetik i koagulant krvi. Medutim, akonitin sadrži visoku kardiotoksičnost koja može dovesti do ozbiljne aritmije. Takođe njegove doze moraju biti regulisane.
Sa druge strane, sladić, koren “glycyrrhiza glabra”, primarno sadrži likviritin i gliciretiničnu kiselinu. Kombinovanje akonitina sa likviritinom gliciretiničnom kiselinom može regulisati reakciju kalcijumom regulisanih proteina, kako bi se odbranile miokardijalne ćelije od oštećenja.

“Ortogonalna kombinacija akonitina sa likviritinom i gliciretinične kiseline, može se regulisati reakcija kalcijumom regulisanih proteina, kako bi se sprecila citotoksičnost mijokardije prouzrokovane akonitinom, poboljšati regulativno prialgođavanje kalcijuma mijokardijalnih ćelija, održavati funkcija srčanog diajstola i sistola, i kada to postiže efekt smanjivanja toksičnosti i povećavanja efikasnosti”, pišu istraživači.