Čudesne Longju pećine: Ko je živio u podzemnom svijetu Kine?

Stare više od 2000 godina, zapanjujuće očuvane i više nego savršene izrade, 24 pećine u okrugu Longjou zbunjuju svejtsku javnost od kada su otkrivene

Već hiljamkada godina okrug Longju nije bio ni po čemu poznat niti poseban; brdoviti kraj prekriven gustim šumama, kao i mnogi drugi, bilo gdje na svijetu. Ipak, nevjerovatno otkriće 9. juna 1992. godine zauvijek će promijeniti ne samo taj kraj , nego i naša shvatanje ljudske istorije.

 

 Neiscrpan izvor života

Misteriozne pećine nalaze se u kineskoj provinciji Džeđang, u okrugu Longju, blizu mjesta Šijan Bejkun. Nekoliko velikih poplava koje su uništile sela u podnožju brda krajem 50-ih godina prošlog vijeka prisilile su seljake da potraže sigurnije mjesto za život. Brdoviti kraj nudio je bezbjedan i udoban život, jer se u okolini sela nalazilo desetak prirodnih bazena sa pijaćom vodom.

Lokalno stanovništvo tvrdi da su ti izvori postojali i prije nego što su se oni naselili tamo i da je voda bila pitka, čista, i što je najvažnije, neiscrpna. O tome odakle potiče ta voda većina nije mnogo razmišljala. Bilo je i radoznalih koji su pokušali da izmjere dubinu bazena, međutim, svi pokušaji bili su neuspješni.

Tako je bilo sve dok jedan od mještana, Vu Anai, ne mogavši da izdrži dugogodišnju radoznalost, nije odlučio da konačno riješi sve dileme.

Čudo na dnu bazena

U junu 1992. godine, Anai je angažovao nekolicinu seljana iz svog mjesta i krenuo da ispumpava vodu iz jednog bazena. On je sve vrijeme bio uvjeren da su u pitanju pećine ispunjene vodom. Ispumpavanje vode i cijeli poduhvat s početka činio se uzaludan. U nekom trenutku ispod vodene površine počele su da se promaljaju kamene reljefne ploče sa jasno vidljivim šarama, koje nisu mogle biti ništa drugo nego djelo ljudkih ruku.

Iako obeshrabreni mukotrpnim ispumpavanjem, ovo otkriće dalo je Vuu i radnicima novu nadu, zbog čega su nabavili dodatnu opremu i nastavili da ispumpavaju vodu 24 sata dnevno.

Nakon 17 dana neprestanog rada, pred njima se konačno pojavila velika crna jama. Pomalo uplašeni i iznenađeni, spustili su se na dno bazena i tamo otkrili pećinu. Ono što su vidjeli do danas je jedna od najvećih misterija cijelog svijeta. U pitanju je bila sve, samo ne prirodna pećina.

 

Laserska preciznost

Pećina se prostirala na više od 2000 kvadratnih metara, na pojedinim mjestima visoka čak i 3 kubnih metara, a u njoj su se nalazila četiri simetrično raspoređena kamena stuba.

Razmjera Longju pećina je veličanstvena, dizajn je delikatan, a konstrukcija sofisticirana, dok preciznost ukazuje na pravo majstorstvo. Model, šablon i stil svake pećine veoma su slični. Svaka pećina je poput velikog hola. Jedna strana je strma, a druga nagnuta za 45%. Četiri zida su ravna, a ivice i ćoškovi su razgraničeni. Tragovi klesanja su ravnomjerni i precizni.

– Na dnu svake pećine, drevni graditelji ne bi mogli da vide šta ostali rade u drugoj pećini. Ipak, unutrašnjost svake pećine morala je biti paralelna sa drugom inače bi došlo do probijanja. To znači da su sredstva za mjerenje morala biti veoma napredna. Mora da je postojao neki plan koji je uključivao veličine, lokacije i udaljenosti između pećina.

– Istraživači su uz pomoć moderne opreme i metoda izmjerili veličine zidova, otkrivši da je čitava konstrukcija nevjerovatno tačna. Zidovi između pećina su iste debljine u različitim sekcijama. Kako je postignuta takva preciznost? Koje metode su oni koristili? – navodi Jang Hongsun, stručnjak sa Arheološkog instituta Kineske akademije društvenih nauka.

 Namjena pećina ostaje neobjašnjena

Neki arheolozi sugerišu da su ove pećine u stvari grobnice starih careva, carski hodnici ili neka vrsta skladišta. Međutim, nikakve grobnice niti objekti nisu pronađeni u blizini pećina.

U drugoj hipotezi se navodi da su pećine korišćene za iskopavanje neke vrste minerala. Međutim, rudarstvo bi zahtjevalo posebnu opremu i uređaje za iskopavanje i transport kamenja.

Nisu pronađene nikakve naznake da je posredi rudarstvo niti mjesto gdje bi kamenje na kraju završilo. Naravno, ako su pećine služile za kopanje, čemu tako složene dekoracije na zidovima, stubovima i plafonu? Na kraju, neki su sugerisali da su pećine bile mesto za stacioniranje vojske pošto je jedan od careva iz prošlosti želio da sakrije svoje ratne pripreme od svojih vojnika.

 

Uprkos decenijama istraživanja, veoma malo odgovora se pojavilo vezano za enigmu Longju pećina. Naši drevni preci su uspjeli da naprave mnoge božanstvene stvari, ali ova misterija je zaista neobjašnjiva.