Crvena svijeća da ne bole leđa!

Postoji jedan starinski način za liječenje išijasa.

Za ritual treba da nabavite crvenu svijeću i namašćenu hartiju. Bolesnik neka skine majicu i legne na krevet. Na gola leđa staviti namašćen papir, upaliti crvenu svijeću pa je nagnuti tako da vosak kaplje na hartiju. Pomjerati svijeću tako da se od rastopljenog voska formira krst na hartiji. Kada se vosak stvrdne, skinuti hartiju s leđa, s nje odvojiti voštani krst, ali pažljivo kako se ne bi oštetio ili slomio.

Krst se čuva sve do noći u kojoj se još uvijek dobro vidi mjesec na nebu. Tada treba otići do rijeke, okrenuti voštani krst ka vodi (kao da gleda mjesečev odraz na rijeci) i izgovoriti bajalicu:

“Tebi mjeseče, krst, a s raba božjeg (ime bolesnika) teret.”

Odmah poslije tih riječi baciti vosak u vodu. Na povratku kući , ne smije se ni sa kim pozdravljati niti razgovarati jer će sav dotadašnji trud biti uzaludan.