Čovjek koji je dao sadaku lopovu, prostitutki i bogatašu. Razlog zašto je njima davao

Jedanput neki čovjek odluči da da sadaku, te se rukovodeći saznanjem da je tajna sadaka bolja, odluči da u mrkloj noći da sadaku, kako ga niko ne bi prepoznao pa čak ni onaj koji je primio sadaku.

Nijet bijaše iskren, ali sadaka je došla u pogrešne ruke. Buharija nam prenosi taj slučaj u svom Sahihu.

U hadisu kojeg navode Buharija i Muslim, od Ebu Hurejre se prenosi da je čuo od Poslanika kako kaže:

„Neki čovjek se zarekao: ‘Večeras ću obavezno dati sadaku’, a zatim je izašao i sadaku dao jednom lopovu. Ljudi su nakon toga govorili kako je dao sadaku lopovu. Zatim je zahvalio: ‘Allahu moj, Tebi hvala za lopova, a i večeras ću obavezno dati sadaku.’ I dao je jednoj prostitutki.

Pa su ljudi osvanuli pričajući kako je dao sadaku nekoj prostitutki. A on je rekao: ‘Allahu, hvala Ti za prostitutku. I večeras ću obavezno dati sadaku.’ Te večeri dao je sadaku nekom imućnom čovjeku, pa su ljudi osvanuli pričajući kako je dao sadaku bogatašu. A on je rekao: ‘Allahu, hvala ti za lopova, za prostitutku i za bogataša.’ Zatim mu je neko došao i rekao: ‘Što se tiče tvoje sadake ona je primljena. Što se tiče lopova, možda će se time odvratiti od krađe. Što se tiče prostitutke, možda će se popraviti i ostaviti prostituciju.

Možda će i bogati čovjek iz toga pouku izvući, pa početi sam dijeliti od onoga što mu je Allah dao.’“

Iz knjige: ”Liječi se sadakom”

Autor: Halil Ahmetspahić