Buka je pogubna za srce

Buka može da izazove srčana oboljenja – upozoravaju naučnici.

Stručnjaci sa Univerziteta u Majncu analizirali su podatke iz “Gutenberg helt stadi” i zaključili da je 23 odsto osoba obuhvaćenih istraživanjem patilo od “fibrilacije atrija” (aritmije) usljed ekstremnih uslova buke.

Bez buke, ta brojka iznosila je 15 odsto.

Prethodne studije pokazale su da samo jedan do tri odsto ljudi pati od “fibrilacije atrija”.

Izgledi za pojavu srčane aritmije povećavaju se sa godinama života – navode kardiolozi.

Na početku studije, prije deset godina, akteri istraživanja imali su između 35 i 74 godine, a tokom godina posmatranja postajali su sve ranjiviji.

Studija je prikupila podatke o 15 hiljada žena i muškaraca koji su bili izloženi različitim vrstama buka tokom dana i noći.

Uz buku sa puteva, sa željeznice i iz susjedstva, buka aviona jedna je od vrsta buke koja najviše uznemiruje ljude.

Avionska buka po danu bila je posebno uznemirujuća za 84 odsto učesnika u studiji, a noću za 69 odsto.

Studija je objavljena u naučnom časopisu “Međunarodni žurnal kardiologije” (International Journal of Cardiology).