Buka izaziva stres, debljanje i povećava rizik od moždanog udara