Budućnost iz karata: Evo kako da sami saznate sve što vas zanima

633ad04911b9ff78ce6e391fd459409b_XLZbog čega vaša susjeda ili prijateljica može otkriti vašu budućnost u kartama, a vi to ne možete? Je li za to potrebna intuicija ili se gatanje može naučiti? Želite li saznati kako se gata, uzmite špil običnih karata, pročitajte ovaj tekst i avantura budućnosti može početi!

Otkako su napravljene prije mnogo stoljeća, karte služe za igranje i proricanje sudbine. Je li doista u tim šarenim sličicama moguće vidjeti budućnost?

Objašnjenje je jednostavno, osoba koja gleda u karte (gatara) često uspijeva na osnovi izgleda ili ponašanja onoga kome se karte otvaraju proniknuti u njegovu psihu i stvoriti neke zaključke. Potom, tijekom okretanja karata, gatara postavlja neizravna pitanja skrivena značenja koja mogu pomoći da se otkriju želje onoga kome se gleda u karte.

Naravno, prava gatara mora imati intuiciju da sve te informacije poveže, ali i određenu vidovitost da bi se gatanju moglo vjerovati. Možda i vi imate takvu sposobnost, a to možete odmah provjeriti pomoću naših objašnjenja pojedinih karata u ovom tekstu. Za ovu vrstu gatanja potrebne su vam obične karte od sedmice do asa, u četiri boje: karo, herc, pik i tref, ukupno 32 karte.

Ako želite preciznije odrediti budućnost, trebate znati da su karte prvobitno imale gornji i donji dio. Te njihove dvije polovice nisu bile simetrične, a svaka je polovica pri gatanju imala određeno značenje. Zbog toga možete obilježite gornju i donju polovicu karata da biste kod gatanja bolje odredili njihovo značenje.

Ovdje pročitajte kakvu budućnost predviđa pojedina karta, ali prije nego što počnete, trebate znati i značenje svake boje. Herc opisuje ljubav, obitelj i prijateljstvo, a karo poslovne odnose, rad i putovanja. Pik je obično boja patnje, žalosti, neugodnosti ili izdaje, a tref naviješta novac ili druge dobitke.

Ovo su tek naputci za gatanje, ali oni mogu pobuditi vašu vidovitost koja je dosad možda bila pritajena. Sada pročitajte kakvu budućnost pokazuju pojedine karte. Za svaku su kartu navedena dva značenja, ovisno o tome stoji li karta normalno ili obrnuto.

U početku možete sami odrediti način gatanja. Primjerice, osoba kojoj gatate može postaviti nekoliko pitanja, a vi joj za svako pitanje okrenite i objasnite drugu kartu. Također, možete za svako pitanje okrenuti dvije ili tri karate, a zatim u našem objašnjenju pročitati kako se one slažu. No ako želite ozbiljnije gatati, na kraju priloga o kartama je objašnjeno nekoliko načina otkrivanja karata za gatanje.

Kako se gata?

Postoji nekoliko načina polaganja karata da bi se iz njih gatalo, a ovaj se koristi najčešće. Čovjek kome se gata treba promiješati i presjeći lijevom rukom snop karata koji sadrži karte od sedmice do asa u svim bojama, dakle ukupno 32 karte.

Potom ih ista osoba poreda u obliku lepeze i položi na stol sa slikom okrenutom prema dolje, da im ne može vidjeti lice. Zatim onaj kojem se gata lijevom rukom izvlači trinaest karata i daje ih osobi koja će gatati. Preostalih devetnaest karata stavite na stranu jer će vam trebati kasnije. Izvučenih trinaest karata poredajte lepezasto, licem prema gore.

Zatim se traži karta koja predstavlja osobu kojoj se gata, a to je kralj herc za plavokosog čovjeka, kralj tref za smeđokosog, dama tref za smeđokosu udanu ženu, dama pik za udovicu ili rastavljenu ženu (ova karta može predočavati i stariju ženu), dama herc za djevojku ili udatu plavušu. U slučaju da nijedna od ovih karata nije među onima koje su izvučene, osobu kojoj se gata predstavljat će sedmica u boji koja odgovara jednoj od prethodno navedenih karata.

Sada, brojeći od karte koja predstavlja osobu, pokazujte svaku petu kartu i tumačite njezino značenje. Kad dođete do kraja, nastavite brojite opet od početka, od karte koja predstavlja osobu. Primjerice, ako vam na kraju ostanu tri karte, od početka izbrojite još dvije karte i to je peta karta koju tumačite.

Tako redom protumačite sve karte. Zatim osoba kojoj se gata izvlači pet novih karata između onih devetnaest preostalih karata koje ste na početku odložili sa strane. S tih pet karata, kojima se i dalje ne vidi lice, osoba prekriva pet otvorenih karata u lepezi za koje želi detaljnije objašnjenje. Tada se skrivene karte okreću i tumači se odnos između parova.

Zatim gatara uzima dvije po dvije karte iz lepeze, jednu s desne i jednu s lijeve strane, te tumači odnos tih dviju karata. Na kraju ostaje jedna karta, ona u sredini, koja se ne objašnjava.

Postavite pitanje

Sparivanje

Promiješajte karte, poželite želju i presijecite karte lijevom rukom. Izvlačite karte jednu po jednu i načinite osam kupova po četiri karte, tako da tri budu okrenute licem prema stolu, a karta na vrhu neka je okrenuta licem prema gore. Među kartama koje se nalaze na vrhu kupova pokušajte pronaći parove: 2 asa, 2 desetke…

Spojene parove odvojite na stranu. Otkrijte karte ispod one dvije koje ste maknuli, pa nastavite sparivati karte na isti način. Želja će vam se ostvariti ako sve karte uspijete spariti. Ako vam neke ostanu nesparene, želja vam se neće ispuniti.

Otvaranje asova

Izvucite bilo kojih 13 karata iz snopa od 32 karte, promiješajte ih, presijecite lijevom rukom i poželite želju. Izvucite asove koje ste našli među ovih 13 karata i odložite ih na stranu. Želja će vam se ispuniti ako među ovih trinaest karata budu sva četiri asa.

Ako ne nađete sva četiri, ponovno promiješajte preostale karte, presijecite ih i izvucite novih trinaest karata. Želja će se možda ispuniti ako izvučete sva četiri asa iz drugog pokušaja. Ako iz trećeg pokušaja ne izvučete sve asove, karte vam se nisu otvorile i želja se neće ispuniti.

 

srce

HERC

As – Radost u kući. Obrnuto: problemi i svađe.
Kralj – Simpatičan čovjek, uglavnom plavokos. Obrnuto: ne jako dobrodušan čovjek.
Dama – Ljupka i čestita žena, uglavnom plavokosa. Obrnuto: zapreke u ljubavi.
Dečko – Mladić čestit i dobar. Obrnuto: njegove misli.
Desetka – Ljubav, posao. Obrnuto: ugodno iznenađenje.
Devetka – Veselje, uspjeh, sloga. Obrnuto: zapreke, briga.
Osmica – Posjet ili poklon. Obrnuto: smeđokosa mlada žena. Veliko zadovoljstvo.
Sedmica – Misli onoga kome se gata ili neke njemu drage osobe. Obrnuto: njihove želje i ciljevi.

 

karo

KARO

As – Pismo, poslovni spisi. Obrnuto: neugodno pismo.
Kralj – Zaštitnik, vojnik, čovjek koji će učiniti neku korist. Brak, ako je kraj ove karte karo dama. Obrnuto: stranac ili provincijalac.
Dama – Lakoumna žena, najčešće plavokosa. Obrnuto: seljanka ili brbljavica.
Dečko – Vojnik, listonoša (sigurno pismo). Obrnuto: neugodno pismo ili nepovoljna vijest.
Desetka – Premještaj. Obrnuto: zakašnjenje ili promjena.
Devetka – Novi pothvat. Obrnuto: zakašnjenje.
Osmica – Putovanje na selo ili u lov. Obrnuto: zakašnjenje, brige, rad.
Sedmica – Misli o zabavi ili poklonu. Obrnuto: neugodnost, svađe. Za onoga kome se gata: potvrda proricanja.

 

pik

PIK

As – Poslovni i ljubavni prijedlozi. Obrnuto: raskid ljubavne veze i samoća.
Kralj – Odvjetnik ili sudac. Obrnuto: udovac, zao čovjek. Neprilike.
Dama – Udovica ili rastavljena žena (smeđokosa). Obrnuto: Udovica koja bi se preudala. Poteškoće i obeshrabrenja.
Dečko – Smeđokos mladić. Obrnuto: nevjeran ili zavidan mladić. Ljubavna nevjera.
Desetka – Plač, ljubomora, briga, pismo. Obrnuto: loša vijest u pismu ili gubitak novca.
Devetka – Žalost, zapreke, svećenik, bolest, nevolja. Obrnuto: potvrda proricanja.
Osmica – Loše vijesti. Žalost i neraspoloženje. Obrnuto: mistične zamisli.
Sedmica – Nemiri. Misli o nekoj važnoj osobi. Obrnuto: neodlučnost, neuspjeh.

 

tref

TREF

As – Povoljna poslovna kombinacija. Obrnuto: poklon.
Kralj – Smeđokos muškarac koji donosi korist. Obrnuto: smeđokos muškarac, bolestan.
Dama – Smeđokosa, ugodna, bogata žena. Obrnuto: žena ljupka, ali prevrtljiva.
Dečko – Smeđokos mladić, jako zaljubljen. Obrnuto: mladić ljut ili bolestan.
Desetka – Velika zarada ili velik posao. Obrnuto: ljubav i novac.
Devetka – Bogat brak ili osrednja svota novca. Obrnuto: poklon.
Osmica – Smeđokosa djevojka ili malena zarada. Obrnuto: smeđokosa žena bez novca.
Sedmica – Smeđokoso dijete ili minimalna zarada. Obrnuto: gubitak novca.

 

Značenje skupina karata

4 kralja – Potpora, slava, uspjeh. Zapreke ukoliko je više karata obrnuto.
3 kralja – Potpora, ali bez velikog utjecaja.
2 kralja – Dobri savjeti. Jedan kralj obrnut, nesloga; oba obrnuta – svađa.
4 dame – Brbljanje i ogovaranje.
3 dame – Kritike i klevete.
2 dame – Radoznalost, zanimljivi događaji.
4 dečka – Bitke.
3 dečka – Svađe.
2 dečka – Rasprave.
4 desetke – Promjena situacije nabolje.
3 desetke – Gubitak novca ili gubitak sudskog procesa.
2 desetke – Neočekivan povrat novca.
4 devetke – Iznenadna sreća.
3 devetke – Uspjeh u svemu što poduzmete.
2 devetke – Zanimljiv susret.
4 osmice – Brige.
3 osmice – Potpora obitelji.
2 osmice – Izjava ljubavi. Obrnute karte: odbijte izjavu.
4 sedmice – Neprijatelji. Obrnute karte: njihovi planovi će propasti.
3 sedmice – Rođenje djeteta u obitelji. Obrnute karte: napuštenost, patnja, brakolomstvo.
2 sedmice – Neodoljiva ljubavna strast. Obrnute karte: izabranik je varalica.
4 asa – Uspjeh. Obrnute karte: zapreke na putu do uspjeha.
3 asa – Prevelika dobrota. Obrnute karte: čuvajte se zlorabljenog povjerenja.
2 asa – Planovi za brak. Obrnute karte: propast tih planova.

 

Značenje susjednih karata

* Kralj herc pokraj karte iste boje: brak iz naklonosti i ljubavi.
* Kralj tref pokraj karte iste boje: brak iz računa.
* Dama herc okružena dečkima: kratkotrajne ljubavne avanture.
* Ako je muškarac kojem gledamo u karte stariji, predočava ga kralj tref ili herc, a ako je udovac – kralj pik. Dama pik uz kralja označava novi brak (ako je već bio oženjen).
* Kralj okružen trefovima – novac, herčevima – ljubav, pikovima – bolest.
* Kralj pokraj dame karo: spletke.
* Kralj pokraj devetke pik: bolest.
* Kralj pokraj desetke karo: skoro putovanje.
* Dama i kralj pokraj nje: siguran brak.
* Kralj pokraj dame karo: brak u izgledu.
* Kralj pokraj dame, a pokraj njih neka karta boje herc: prijateljstvo.
* Kralj pokraj dame, a pokraj njih dvije sedmice: neodoljiva strast.
* Dame karo ili pik okružene herčevima: njihove zle namjere bit će spriječene.
* Dame karo ili pik okružene trefovima: netko vam želi nauditi.
* Dama karo uz dečka pik: nevjera.
* Dečko pokraj dame herc: mala ljubavna avantura.
* Dečko uz kralja: zaštita, sigurnost.
* Dečko pik uz dečka karo: pripazite na obitelj jer su mogući problemi u kući ili na poslu.
* Desetka karo uz crvenu osmicu: put na more.
* Bilo koja desetka pokraj desetke karo: nasljedstvo od dalekog rođaka.
* Devetka pokraj osmice pik: teška bolest.
* Devetka pik pokraj bilo koje karte: velika briga.
* Devetka karo pokraj bilo koje karte: zakašnjenje.
* Osmica karo uz kartu u hercu: kraći put.
* Osmica karo uz kartu u trefu: poslovni put.
* Sedmica karo uz kartu u piku: veliki bijes.
* Sedmica karo uz kartu u trefu: ljutnja zbog novca.
* Sedmica karo uz dečka pik ili damu karo: ljubavna nevjera.
* As pik uz sedmicu karo: prijedlog koji će vas naljutiti.
* As pik uz osmicu pik: razočaranje.
* As pik pokraj devetke pik: usamljenost.
* As karo pokraj desetke karo: pismo iz inozemstva.
* As karo uz sedmicu karo: ljutnja.
* As karo uz devetku pik: bolest. (alterTV)